Download Express Download

Download Express to menedżer pobierania plików, którego głównymi zaletami są mała waga i prosta obsługa. Aplikacja posiada możliwość uczenia się - gdy pierwszy raz ściągamy plik danego typu, program pyta się czy ma domyślnie ściągać wszystkie pliki tego typu.

Zmiany w Download Express

* Added Windows Vista compatibility * Optimized memory and CPU usage during downloads * Bug Fix: Fixed downloading of huge files * Bug Fix: Fixed some other minor issues