JFDraw Download

Napisana w języku Java aplikacja dająca możliwość tworzenia grafiki wektorowej. Program pozwala na tworzenie rysunków technicznych, schematów elektronicznych, grafów, a nawet procesów biznesowych.