GrabCaptureScreen Download

Darmowe narzędzie umożliwiające wykonywanie zrzutów ekranu korzystając z siedmiu różnych technik pozwalając tym samym na jak najlepsze wykorzystanie jego możliwości. Zrzuty ekranu mogą być wykonywane w określonych odstępach czasu lub przy użyciu skrótów klawiszowych zarówno dla całego ekranu, wybranego okna lub określonej części pulpitu. Program pozwala również na określenie schematu nazewnictwa plików dzięki czemu unikniemy potrzeby późniejszej zmiany nazw. Program pozwala na zapisywanie zrzutów w postaci plików BMP, JPG, PNG, GIF.