ScreenGrabber Download

Niezwykle prosta w obsłudze aplikacja służąca wykonywaniu zrzutów ekranu. Program automatycznie zapisuje wykonany zrzut w zdefiniowanym folderze pod nazwą ustalaną wg personalizowanego wzorca, z możliwością dodawania czasu powstania zrzutu. Na chwilę obecną formatami wyjściowymi dla plików wynikowych są GIF, PNG, BMP i JPG.