Pakiet przedsiębiorcy - Mała Księgowość Download

Mała Księgowość to program wchodzący w skład Pakietu przedsiębiorcy. Narzędzie przeznaczone jest dla firm rozliczających podatek dochodowy na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR). Druga metoda rozliczeniowa to rozliczanie się na podstawie ryczałtu ewidencjonowanego.

Jakie jeszcze narzędzia oferuje Mała Księgowość? Możemy skorzystać z pakietu narzędzi do księgowania, tworzenia wydruków księgi, ewidencji przychodów itp. Dostępne są rejestry VAT, kilometrówki, ewidencja wyposażenia i środków trwałych. Program pozwala też na tworzenie zestawień - wystarczy wprowadzić odpowiednie dane. Pozwala to na analizę księgowości w naszej firmie.

Za pomocą programu możemy prowadzić nieograniczoną liczbę firm. Narzędzie pozwala na prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów, prowadzenie księgi, ewidencji przychodów i rejestrów VAT w dowolnym miesiącu roku czy tworzenie księgi i ewidencji przychodów w oparciu o miesięczne lub kwartalne rozliczanie podatku dochodowego.