Varico KSH Download

KsH, czyli Księga Handlowa, to program do pełnej księgowości. Pozwala na realizację wszelkich zaawansowanych operacji księgowych, takich jak rozrachunki, rozliczenia z klientami czy generowanie raportów oraz zestawień.

Może być użyty do prowadzenia księgowości jednej firmy lub większej ilości, w zależności od posiadanej wersji. KsH oferuje sporo mechanizmów ułatwiających księgowanie, do których można zaliczyć szablony księgowania pozwalające księgować nawet 400 faktur na godzinę. Aplikacja charkateryzuje się pełną obsługą systemu e-Deklaracji, automatycznym obliczaniem deklaracji VAT-7, VAT-7D, VAT-7K, VAT-UE, VAT-UEK, obsługą ewidencji środków trwałych czy też możliwością skorzystania z 1500 umów, druków czy formularzy.