Księga Express STD Download

Księga Express STD to darmowa edycja popularnego programu finansowo-księgowego, przy pomocy którego poprowadzimy księgę przychodów i rozchodów oraz rejestry VAT zakupów, kosztów, sprzedaży i korekty.

Pracę z programem należy rozpocząć od wypełnienia tzw. funkcji, czyli wszystkich parametrów dotyczących użytkownika. Znajdziemy tu przede wszystkim dane firmy, które należy uzupełnić o prawdziwe informacje. W programie znajdziemy również tzw. słowniki, które zawierają listę kontrahentów (można dodawać ręcznie dowolną ilość wraz z uwagami dla danego kontrahenta), wspólników, wskaźników finansowych (PIT), listy operacji oraz definicje deklaracji.

Główną funkcją, na której skupia się program jest możliwość prowadzenia księgi. Znajdziemy tu księgę przychodów i rozchodów wraz z tabelą uzupełnioną o wszystkie wymagane urzędowo pola. Mamy dzięki temu pewność, że dokumentacja prowadzona przy pomocy Księgi Express STD jest zgodna z obowiązującymi ustawami. W dowolnej chwili możemy przeglądać wszystkie zapisy w księdze, jak również grupować je wg kryteriów.

Program umożliwia również tworzenie podsumowań, takich jak zestawienie (tzw. podsumowanie zbiorcze PKPiR) oraz bilans księgi za dany miesiąc. Księga Express STD pozwala też na tworzenie raportów deklaracji i PIT-ów. Program obsługuje PIT5, PIT5L, VAT7, VAT7K, VAT. Warto także wspomnieć o możliwości dokonywania korekt w rejestrach VAT zakupów, kosztów i sprzedaży.