Podczas okresu rozliczania się z fiskusem, wiele osób zastanawia się, który formularz podatkowy należy wybrać i jak go wypełnić, aby prawidłowo rozliczyć swoje dochody. Jednym z powszechnie stosowanych formularzy jest PIT-37, który służy do rozliczenia dochodów uzyskanych z różnych źródeł. W tym artykule omówimy, kto jest uprawniony do rozliczenia się tym rodzajem PIT, jakie rodzaje przychodów podlegają rozliczeniu za pomocą PIT-37 oraz przedstawimy kroki do wypełnienia tego formularza.

PIT 37 - co to dokładnie jest?

Formularz PIT-37 jest to dokument używany w Polsce do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przez osoby, które uzyskały dochody z różnych źródeł w ciągu roku podatkowego. Zbiera on informacje o wysokości osiągniętego dochodu. Jest to jeden z najczęściej stosowanych formularzy podatkowych w Polsce i służy do rozliczenia dochodów, które nie podlegają opodatkowaniu według stawek ryczałtowych lub karty podatkowej. Deklarację PIT wypełnia się obowiązkowo.

Co zawiera podatek dochodowy PIT 37?

PIT-37 zawiera szczegółowe informacje na temat uzyskanych dochodów, odliczeń, ulg oraz innych korekt podatkowych. Osoby fizyczne, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, prowadzą działalność gospodarczą, otrzymują dochody z najmu lub dzierżawy nieruchomości, a także inne dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych, powinny używać formularza PIT-37 do rozliczenia swoich podatków.

Wypełnienie zeznania PIT-37 do celów podatkowych wymaga podania danych osobowych, informacji o uzyskanych dochodach z różnych źródeł, a także obliczenia należnego podatku dochodowego oraz ewentualnych ulg i odliczeń podatkowych. Po wypełnieniu deklaracji PIT-37 formularz należy złożyć do odpowiedniego urzędu skarbowego w celu prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego za dany rok podatkowy.

W skrócie, PIT-37 to formularz podatkowy używany do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce, stosowany przez osoby, które uzyskały dochody z różnych źródeł i nie podlegają one opodatkowaniu według innych stawek podatkowych. Więcej informacji na ten temat przeczytasz na stronie: https://www.podatnik.info/program-do-pit/pit-37.

Kto powinien się rozliczyć na deklaracji PIT-37?

Formularz PIT-37 jest przeznaczony są dla osób, które uzyskały dochody z kilku różnych źródeł, takich jak:

 1. Praca na podstawie umowy o pracę (umowy o dzieło, umowy zlecenia): pracownicy, zarówno ci zatrudnieni na stałe, jak i tymczasowi, którzy otrzymują wynagrodzenie na podstawie umowy o pracę, muszą rozliczyć swoje dochody za pomocą formularza PIT-37. Osoby wypełniające deklarację nie doliczają dochodów małoletnich dzieci do swoich dochodów. Nie odlicza się także minimalnego podatku dochodowego od przychodów z budynków.

 2. Dochody z działalności gospodarczej: osoby prowadzące własną działalność gospodarczą również powinny korzystać z formularza PIT-37 do rozliczenia swoich dochodów.

 3. Dochody z najmu lub dzierżawy: osoby, które uzyskały dochody z najmu lub dzierżawy nieruchomości, takich jak mieszkania, domy czy lokale użytkowe, również muszą użyć formularza PIT-37 do rozliczenia swoich dochodów.

 4. Inne dochody opodatkowane na zasadach ogólnych: PIT-37 obejmuje także inne rodzaje dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, takie jak dochody z kapitałów pieniężnych czy dochody z tytułu umów cywilnoprawnych. Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych także są opodatkowane.

Jak wypełnić PIT?

Wypełnienie formularza PIT-37 może wydawać się skomplikowane, ale z kilkoma prostymi krokami można to zrobić prawidłowo:

 1. Wypełnij dane osobowe: w pierwszej części w zeznaniu podatkowym należy podać swoje dane osobowe, w tym imię, nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.

 2. Uzupełnij dane dotyczące dochodów: następnie należy wprowadzić informacje dotyczące uzyskanych dochodów z poszczególnych źródeł, takich jak wynagrodzenie za pracę, dochody z działalności gospodarczej czy dochody z najmu.

 3. Oblicz podatek: na podstawie podanych dochodów formularz automatycznie obliczy należny podatek dochodowy oraz ewentualne ulgi lub odliczenia podatkowe.

 4. Podpisz i wyślij: po wypełnieniu wszystkich pól formularza, należy podpisać dokument i przesłać go do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Ulgi podatkowe

Na jakie ulgi podatkowe można liczyć, rozliczając druk PIT 37? Ulgi podatkowe w formularzu PIT-37 są to specjalne środki, które zmniejszają podstawę opodatkowania i pozwalają obniżyć wysokość podatku należnego. W Polsce istnieje wiele różnych ulg podatkowych dostępnych dla podatników, które można wykorzystać przy rozliczaniu się za pomocą formularza PIT-37. Poniżej przedstawiam kilka popularnych ulg, które mogą być stosowane w PIT-37:

 1. Ulga na dzieci, która popularna jest w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej,

 2. Ulga rehabilitacyjna,

 3. Ulga prorodzinna,

 4. Ulga na internet.

 5. Ulga na ZUS.

Podsumowanie

Formularz PIT-37 jest przeznaczony dla osób, które uzyskały dochody z kilku różnych źródeł, takich jak praca na podstawie umowy o pracę, działalność gospodarcza czy dochody z najmu. Wypełnienie tego formularza wymaga podania danych osobowych oraz informacji dotyczących uzyskanych dochodów, a następnie obliczenia należnego podatku dochodowego. Pomimo pewnej skomplikowania, wypełnienie formularza PIT-37 jest możliwe nawet dla osób bez specjalistycznej wiedzy podatkowej, a zapewnienie prawidłowego rozliczenia dochodów pozwoli uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji w postaci kar finansowych czy kontroli podatkowej, nawet przy zastosowaniu skali podatkowej.