Total CAD Converter Download

Konwertuje pliki CAD do formatów tiff, PDF, bmp, jpeg, png, wmf, dxf. Formaty źródłowe, jakie program obsługuje to wg, dxf, plt, hgl, hg, hpg, plo, hp, hp1, hp2, hpgl, hpgl2, gl2, prn, spl, cgm, svg. Total CAD Converter może także zmienić rozmiar plików, dzięki czemu otrzymany plik bardziej odpowie Twoim wymaganiom. Wszystko dzieje się hurtowo, więc nie musisz pojedynczo przerabiać wielu plików. Możesz obsługiwać narzędzie poprzez interfejs graficzny, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać odpowiednie pole na linii poleceń. Program posiada bardzo intuicyjny interfejs graficzny. Program może zadać pytania co do konwersji plików oraz zaproponować najwłaściwsze ustawienia. Później sam już zapamięta ustawienia i będzie je wybierał automatycznie.