Sticky Password Download

Sticky Password to jeden z najlepszych menedżerów haseł spośród tych, które są udostępniane w bezpłatnej wersji. Aplikacja umożliwia zapisanie wszystkich naszych haseł w jednej bazie, a następnie zaszyfrowanie jej w całości za pomocą jednego, głównego hasła (Master Password). Dostęp do bazy haseł i autouzupełniania w przeglądarkach internetowych będzie dostępny dopiero wtedy, gdy wpiszemy główne hasło odblokowujące. Wszystkie hasła są zaszyfrowane w bezpiecznej formie i nie ma możliwości odczytania ich bez znajomości głównego hasła dostępowego.

Zaletą programu jest bardzo dobra współpraca z aktualnymi przeglądarkami internetowymi typu Google Chrome, Opera, Firefox czy Internet Explorer w najnowszych wersjach. Narzędzie automatycznie wypełnia hasła oraz loginy na stronach internetowych lub aplikacjach. Aplikacja łatwa w przenoszeniu za pomocą nośnika USB. Program może wypełniać zarówno pola z nazwą konta i hasłem, jak również automatycznie uzupełniać formularze poufnymi danymi (np. formularze płatności z numerami kart kredytowych).