GLC_Player Download

Aplikacja, która jest idealnym narzędziem do wizualizacji modeli 3D. To oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym potrafi otworzyć duża liczbę modeli podczas jednej sesji. Dodatkowo szybko potrafi podmienić wyświetlany plik. Posiada także listę miniaturek wyświetlanych modeli, co upraszcza pracę.