3D Photo Browser for Digital Camera Download

Aplikacja stworzona jako menedżer plików multimedialnych. Umożliwia przeglądanie, edycję i zarządzanie plikami graficznymi, plikami 3D oraz audio. W każdym folderze wyświetlane są miniatury, które umożliwiają łatwą identyfikację poszczególnych zasobów. Program rozpoznaje ponad 80 plików graficznych, formatów 3D i większość plików muzycznych.