Vigenere Cipher Download

Darmowe narzędzie do szyfrowania i odszyfrowania danych. Nie ma ograniczenia co do ilości plików szyfrowanych.