SpamPal Download

Program którego zadaniem jest filtrowanie i usuwanie niechcianych wiadomości pocztowych zanim jeszcze trafią one do naszego programu pocztowego, program pozwala na stworzenie własnych zasad (np. odrzucanie poczty z konkretnych serwerów czy od wybranych użytkowników).