Breakout in Space Download

Zasada tej gry jest utrzymanie wszystkich piłek w grze (z pomocą płyty gry) do czasu gdy wszystkie bloki mogą być zniszczone . Niektóre bloki w grze muszą być uderzone kilka razy tą sama piłką. w niektórych blokach ukryte są obiekty.