Military Operation Download

Musisz bronić ludzi od terrorystów w grze Military Operation. Akcja przeprowadzana jest w Twoim imieniu. Twoim celem jest zniszczenie hufca terrorystów. Znajdujesz sie w okopie i masz bronie do dyspozycji. Walcz o pokój na śiecie! Masz za zadanie odeprzeć atak terrorystów na każdym poziomie.