Genesis Rising: The Universal Crusade Demo Download

Trzysta lat w dalekiej przyszłości po tym jak wierzono w przyjście "savioru" rasa ludzka utorowała sobie krwawą ścieżkę przez znany wszechświat. Uważając siebie za świętą rasę i najwyższy gatunek traktują wszystkich obcych jak najeźdźców i wrogów.