Ragnarok Online Europe Demo Download

Rodząc się masz do wyboru życie w jednej z czterech cywilizacji. Zarazem wybierasz też rodzinną Gildię, a Gildie to serce Ryzomu i od tegoż wyboru zależy twój los na świecie. Na pewno nie będziesz w tym świecie jednak samotny, ponieważ Ragnarok Online jest grą online gdzie wiele graczy jednocześnie współgra na polach bitwy i przygody.