Począwszy od wersji 22 przeglądarka Firefox oferuje banalną w obsłudze funkcję o nazwie Minimize memory usage (Zmniejsz zużycie pamięci). Jej używanie nie wymaga instalacji żadnych dodatków ani trwałego modyfikowania opcji programu.

Aby skorzystać z opisywanej opcji należy uruchomić Firefoksa i wpisać w pasek adresu polecenie about:memory. Powinno ono być już Wam znane. Pozwala m.in. na sprawdzenie, ile pamięci RAM zużywają poszczególnie rozszerzenia.

Minimize memory usage

Na samym dole znajduje się kilka przycisków - wśród nich jeden opisany etykietą Minimize memory usage. Po najechaniu na przycisk pojawi się wyjaśnienie dotyczące tego, co dokładnie ta opcja robi. A robi sporo - m.in. usuwa zbędne elementy z pamięci podręcznej.

Aby uzyskać optymalny efekt klikamy przycisk trzy razy. Za każdym podejściem czekamy, aż przeglądarka zakończy pracę. Funkcję należy stosować przede wszystkim wtedy, gdy sesja Firefoksa trwa długo, otwartych było sporo kart, a aplikacja zaczyna stopniowo zwalniać.