Windows 8 jest popularny z faktu, że dość ciężko go… zamknąć. Opcje zasilania są ukryte w wysuwanym pasku zaklęć i aby zamknąć system, należy najpierw wysunąć pasek, a dopiero potem wejść do odpowiednich funkcji. Jest wiele metod na zamykanie systemu, o których nie raz pisaliśmy, a tym razem pokażemy wam kolejną - jak zamykać system przez przeciągnięcie myszką.

W Windowsie 8.1 zaimplementowano funkcję, która pozwala wywołać ekran blokady i zamknąć system poprzez przeciągnięcie go z górnej krawędzi ekranu do dolnej. Domyślnie jest ona wyłączona, ale możemy szybko ją przywołać odpowiednią komendą, a także utworzyć do niej skrót.

Zamykanie przez przesuwanie

Aby wypróbować działanie funkcji, należy udać się do funkcji “Uruchom”. Klikamy prawym przyciskiem myszy na przycisku Start i wybieramy “Uruchom” bądź wciskamy kombinację klawiszy “Klawisz Windows + R”. W oknie uruchamiania wpisujemy polecenie “slidetoshutdown.exe” (bez cudzysłowów) i potwierdzamy przyciskiem OK.

Zamykanie Windows 8.1 przez przesunięcie myszą

Z górnej części ekranu wysunie się fragment ekranu blokady. Aby zamknąć system, należy chwycić myszką wysunięty ekran, a następnie przeciągnąć go do końca w dół. System rozpocznie proces zamykania.

Tworzenie skrótu

Jeżeli funkcja nam się spodoba, to warto utworzyć do niej skrót, abyśmy nie musieli za każdym razem wywoływać tej funkcji z poziomu okna “Uruchom”. Klikamy prawym przyciskiem myszy na pulpicie, wybieramy “Nowy”, a następnie “Skrót”. W nowym oknie, w polu “Lokalizacja elementu” wpisujemy po prostu “slidetoshutdown.exe” (bez cudzysłowów) i klikamy “Dalej”, wpisujemy dowolną nazwę dla skrótu i potwierdzamy utworzenie.