Po otwarciu Eksploratora plików zauważymy, że w pasku bocznym wyświetla się kilka różnych zakładek, takich jak ulubione miejsca, lista dysków, biblioteki, a także zakładka "Sieć". Umożliwia ona dostęp do innych komputerów w sieci, ale jeśli nie jesteśmy nigdzie podłączeni lub nie mamy innych komputerów w domu, to jest ona zbędna. Jak ją ukryć?

Ukrywamy zakładkę Sieć w Eksploratorze plików

Niestety po kliknięciu prawym przyciskiem myszy nie wyświetli się opcja typu "Ukryj". Tak łatwo nie ma, ale możemy sobie z tym poradzić za pomocą edytora rejestru. Wprowadzenie jednego wpisu w odpowiednim miejscu sprawi, że zakładka Sieć zniknie z paska bocznego Eksploratora.
Do wprowadzenia zmian wymagane jest konto Administratora. Należy także pamiętać, że ukrycie zakładki "Sieć" za pomocą rejestru ukrywa tę pozycję na wszystkich innych kontach w systemie.

Ukrywamy zakładkę Sieć w Eksploratorze plików

Najpierw musimy otworzyć Edytor rejestru. W tym celu uruchamiamy menu Start lub przechodzimy do ekranu startowego Windows 8 i wyszukujemy polecenia "regedit". Potwierdzamy uruchomienie pozycji o tej samej nazwie.

Na ekranie wyświetli się okno Edytora. Musimy teraz w drzewku kluczy po lewej stronie przejść kolejno do "HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F02C1A0D-BE21-4350-88B0-7367FC96EF3C}\ShellFolder".

Opcje klucza ShellFolder

W panelu po lewej stronie klikamy prawym przyciskiem myszy na kluczu ShellFolder i z rozwijanej listy wybieramy "Uprawnienia". W oknie uprawnień zwracamy uwagę na listę użytkowników i grup na samej górze.

Uprawnienia dla klucza ShellFolder

 

Podświetlamy pozycję "Administratorzy", a następnie poniżej w zakładce "Uprawnienia dla: Administratorzy" zaznaczamy pole "Zezwól" w wierszu "Pełna kontrola".

Klikamy OK aby potwierdzić ustawienia. Teraz mamy odpowiednie uprawnienia i możemy przejść do właściwej części modyfikacji. Z prawej strony edytora rejestru (będąc cały czas w kluczu ShellFolder) znajdziemy pozycję "Attributes". Klikamy na nią prawym przyciskiem myszy i wybieramy "Modyfikuj".

Modyfikowanie wpisu Attributes

Aby ukryć zakładkę sieci musimy zmienić wartość na b0940064. Z kolei jeśli w przyszłości będziemy chcieli ją przywrócić, to wystarczy ponownie wpisać starą wartość b0040064.

Edytowanie wartości wpisu Attributes

 

Po wszystkim klikamy OK i zamykamy Edytor rejestru - po ponownym uruchomieniu komputera zakładka Sieć zniknie z paska bocznego.