Rejestr to jeden z tych elementów systemu Windows, który najczęściej modyfikujemy chcąc zmienić ustawienia czy sposób pracy OS-u. Samo wprowadzanie zmian nie jest trudne. Nieco większym wyzwaniem jest przygotowywanie plików REG.

Po co to robić? Pliki REG to coś w rodzaju kopii bezpieczeństwa wszystkich modyfikacji rejestru. Możemy przechowywać te elementy na partycji innej niż systemowa. Po reinstalacji OS-u nie musimy ponownie wprowadzać zmian ręcznie.

Wystarczy, że wtedy odszukamy pliki REG i uruchomimy każdy dwukrotnym kliknięciem myszy. Windows automatycznie je rozpozna i zaimportuje zawarte w nich modyfikacje do rejestru. Dzięki temu będziemy mogli szybko przywrócić ulubione ustawienia okienek.

Aby utworzyć plik REG wchodzimy do Edytora Rejestru (skrót Windows+R, a następnie polecenie regedit w panelu Uruchamianie). Kolejnym krokiem jest umieszczenie pożądanej modyfikacji w rejestrze (utworzenie nowego klucza, zmiana klucza istniejącego...).

Edytor rejestru

Na koniec klikamy prawym klawiszem myszy podkatalog, w którym modyfikacja ta została naniesiona. W menu kontekstowym znajdziemy polecenie Eksportuj. Ostatni etap to zapisanie pliku REG gdzieś na dysku twardym. Jeśli plik zawiera jedną wartość, będzie od razu działać jak powinien.

Jeśli zapisany klucz ma jednak dwie lub więcej wartości, powinniśmy go zmodyfikować. Gdy tego nie zrobimy, Windows zmieni wszystkie zawarte w pliku wartości, a nie tylko tę jedną, która stanowi naszą prywatną modyfikację.

Może to być problemem wtedy, gdy chcemy przenieść zmianę w rejestrze na inny komputer nie zmieniając przy tym innych ustawień jego własnego systemu operacyjnego. W Notatniku kasujemy wszystkie wartości oprócz tej, która nas interesuje (odszukujemy ją po prostu po nazwie).

Nie usuwamy pod żadnym pozorem linii Windows Registry Editor Version 5.00 oraz identyfikacji miejsca w rejestrze (np. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\...] powiązanej z naszą wartością (np. "VariableName"=dword:00000000). Dzięki temu Windows będzie wiedział, gdzie dokonać importu.

Ostatnia kwestia: modyfikacje rejestru możemy łączyć. Nie musimy przechowywać kilku czy kilkunastu plików REG. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby je skopiować je jednego, większego REG-a. Dzięki temu wszystkie nasze ulubione ustawienia będą importowane za pomocą jednego kliknięcia.