Microsoft w najnowszej odsłonie systemu przebudował funkcję defragmentacji, dodał do niej nowe funkcje, zoptymalizował pod kątem nowych urządzeń i zmienił jej nazwę na “Optymalizacja dysków”. Pokażemy, jak jej używać w celu przyspieszenia naszych dysków.

Windows 8 - Optymalizacja dysków

Funkcja optymalizacji dysków pozwala na zwolnienie zajętej przestrzeni dyskowej, jak również umożliwia przyspieszenie i ogólne działanie systemu Windows 8. Dzięki nowościom zintegrowanym w funkcję optymalizacji możemy jej spokojnie używać na dyskach SSD (obsługa funkcji TRIM SSD).

Jak zoptymalizować dysk w Windowsie 8

Aby włączyć funkcję optymalizacji dysków, należy udać się do ekranu startowego i wyszukać frazy “optymalizuj dyski”, po czym wybrać zakładkę “Ustawienia” i włączyć funkcję “Defragmentuj i optymalizuj dyski”.

Defragmentuj i optymalizuj dyski

Po uruchomieniu znalezionego elementu, Windows 8 uruchomi okno optymalizacji dysków, w którym możemy dokonywać dalszych kroków. Znajdziemy tu listę wszystkich dysków twardych (w tym pendrive’ów czy innych pamięci przenośnych podłączonych aktualnie do komputera). Kolumna “Stan bieżący” informuje nas o stanie dysku - aby go zaktualizować, należy kliknąć w przycisk “Analizuj” dla wybranej partycji. System szybko przeskanuje powierzchnię dysku i wyświetli wiadomość o stopniu fragmentacji (im wyższy tym gorzej). Jeżeli fragmentacja wynosi powyżej 10% to konieczne jest zoptymalizowanie dysku.

Windows 8 - okno optymalizacji dysków

Aby rozpocząć proces optymalizacji wystarczy zaznaczyć na liście wybraną partycję, po czym kliknąć w przycisk “Optymalizuj”. Kiedy system optymalizuje nasz dysk to lepiej pozostawić komputer samemu sobie i nie wykonywać w tym czasie żadnych operacji. Korzystanie z innych aplikacji w tym samym czasie może znacznie wydłużyć proces defragmentacji.

Harmonogram optymalizacji

Powyższą czynność możemy wykonywać ręcznie, sprawdzając co jakiś czas poziom fragmentacji. Jeżeli jednak nie chcemy samemu kontrolować naszych dysków, to pomoże nam w tym funkcja harmonogramu. Aby ją ustawić, należy kliknąć przycisk “Zmień ustawienia” w dolnej części okna optymalizacji dysków.

Harmonogram optymalizacji dysków

Możemy ustawić wykonywanie okresowej defragmentacji dysków, wybierając dokładnie częstotliwość procesu (codziennie, cotygodniowo lub comiesięcznie). Harmonogram pozwala także wyświetlić powiadomienia w przypadku, gdy np. ustawiliśmy optymalizację na noc, ale zapomnieliśmy zostawić włączony komputer. Po trzech pominiętych optymalizacjach system wyświetli odpowiednie przypomnienie.

Funkcja optymalizacji jest przydatną opcją, która poprawia całkowite działanie systemu i komputera. Pamiętajmy jednak o tym, żeby nie uruchamiać tej opcji zbyt często - idealnie jest, gdy procesu defragmentacji dokonujemy na partycjach, których fragmentacja wynosi powyżej 10%. Dobrze jest też zaplanować ten proces na noc - wtedy możemy komputer zostawić w spokoju i pozwolić mu ukończyć optymalizację w swoim tempie.