FileZilla to klient FTP, w którym możesz zachować loginy i hasła do łączenia się ze swoimi serwerami FTP. Warto wiedzieć, że zapisane hasła można odczytać z programu FileZilla. Jak to zrobić?

Odzyskiwanie hasła - FileZilla

Z reguły zapamiętywanie danych do logowania na serwer FTP w klientach typu FileZilla nie jest wskazane. Dla bezpieczeństwa zaleca się, aby tego nie robić, gdyż osoby trzecie mające dostęp do naszego systemu mogą wykorzystać to i wykraść nasze dane do logowania. Hasło powinno być odpowiednio skomplikowane i powinniśmy je pamiętać. W praktyce jednak wiele osób tak nie robi i zapamiętuje swoje hasła w FileZilli bądź innym programie do obsługi serwera FTP. To nie tylko powoduje obniżony poziom bezpieczeństwa, ale także sprawia, że z biegiem czasu możemy, po prostu, zapomnieć swojego hasła do serwera FTP. W takiej sytuacji warto wiedzieć, jak odczytać hasła z FileZilla.

Drobna rada: gdy już odczytasz swoje hasło, rozważ zrezygnowanie z takiej formy przechowywania danych do logowania na FTP. Na podstawie poniższego poradnika zobaczysz bowiem, jak proste jest wyciągnięcie hasła z programu FileZilla.

Odczytywanie hasła z programu FileZilla

Aby odczytać zapisane hasła do konta FTP, należy najpierw wyeksportować bazę zapisanych kont i haseł do pliku. W tym celu uruchom program FileZilla, a następnie wybierz Plik > Eksportuj.

Wybierz opcję eksportu danych

Wyświetli się okno, w którym zostaniesz zapytany, co chcesz wyeksportować. Zaznacz pole Eksportuj wpisy Menedżera stron i kliknij OK. Pojawi się okno zapisu, w którym możesz zapisać plik XML z wyeksportowaną bazą zapisanych konfiguracji. Zapisz plik w wybranym przez siebie miejscu.

Wybierz eksport wpisów Menedżera Stron

Otwórz teraz okno Eksploratora plików i znajdź zapisany plik FileZilla.xml. Kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Otwórz za pomocą > Notatnik. Plik zostanie otwarty w Notatniku.

Otwórz wyeksportowany plik XML

Wszystkie zapisane konfiguracje są odpowiednio posortowane. Każda osobna konfiguracja jest zachowana pomiędzy znacznikami <Server> i </Server>. Znajdziesz tu adresy serwerów FTP (<Host>), loginy (<User>), a także inne dane. Hasła są przechowywane w zakodowanej formie w polach <Pass encoding="base64">.

Znajdź swój serwer, a następnie zaznacz i skopiuj swoje hasło, które znajduje się pomiędzy znacznikami <Pass encoding="base64"> oraz </Pass>.

Skopiuj zakodowane hasło

Teraz musisz odszyfrować swoje hasło. Możesz to zrobić w bardzo prosty sposób, korzystając ze strony internetowej base64decode.org. Przejdź na stronę i w górnym polu tekstowym wklej swoje zaszyfrowane hasło.

Po wklejeniu hasła kliknij przycisk DECODE.

Odkoduj hasło

Hasło zostanie odkodowane i wyświetli się w normalnej już formie w polu poniżej. I to wszystko - w ten sposób możesz znaleźć, odszyfrować i odczytać wszystkie hasła zachowane w programie FileZilla.