Pokazywaliśmy już różne metody, jak nagrywać rozmowy wideo i audio w Skype, ale są one już nieco przestarzałe. Tym razem pokażemy, jak w prosty sposób za pomocą jednego programu nagrywać zarówno rozmowy głosowe, jak również wideokonferencje - automatycznie, bez zbędnego kombinowania.

Skype - nagrywanie rozmów głosowych i wideo

Na Skype prowadzimy różne rozmowy i nagrywanie części z nich może być przydatne. Niestety, niektóre programy do nagrywania są dość trudne do skonfigurowania przez początkujących użytkowników. Pokazujemy bardzo prosty sposób na to, jak ustawić automatyczne nagrywanie rozmów głosowych (do formatu MP3) oraz wideo (do formatu AVI).

Proste nagrywanie rozmów głosowych i wideo

Musimy tylko pobrać jeden program, który w prosty sposób pozwoli nam archiwizować przeprowadzone rozmowy. Wszystko odbywa się automatycznie, aczkolwiek mamy też możliwość ręcznej kontroli nagrywania i pauzowania.

Pobierz TalkHelper Free

Pobieramy powyższy program, a także upewniamy się, że mamy najnowszą wersję Skype'a w systemie. Uruchamiamy program TalkHelper, a następnie włączamy Skype'a. W górnej części Skype'a powinien wyświetlić się żółty komunikat z informacją, że program TalkHelper próbuje uzyskać dostęp do aplikacji. Oczywiście wyrażamy na to zgodę, klikając w przycisk "Zezwól".

Skype - zezwalanie na korzystanie z TalkHelper

Wyświetli się nowe okienko z powiadomieniem, że po wciśnięciu przycisku OK program TalkHelper zrestartuje Skype i uzyska do niego dostęp. Klikamy OK i czekamy na ponowne uruchomienie programu. I to w zasadzie wszystko - każda rozmowa, czy to głosowa, czy wideo, będzie od teraz domyślnie nagrywana.

Przeglądanie nagranych rozmów

Wszystkie rozmowy możemy przejrzeć po uruchomieniu programu TalkHelper. Program jest w całości po polsku i nasze nagrania podzielone są na zakładki - rozmowy, poczta głosowa, a także przesłane wiadomości wideo. W każdej zakładce przechowywane są materiały wybranego typu.

TalkHelper - przeglądanie zapisanych rozmów

Po wybraniu zakładki z rozmowami wyświetli się lista nagranych połączeń, zarówno głosowych jak i wideo. Dla każdej pozycji wyświetlona jest nazwa naszego rozmówcy, data rozmowy, a także czas jej trwania.

Gdy zaznaczymy jakąś rozmowę, to w dolnej części okna znajdziemy przyciski pozwalające odtworzyć rozmowę wideo lub rozmowę głosową. Materiały wideo są nagrywane w formacie AVI, ale dodatkowo jest także tworzona ich kopia w formacie MP3, zawierająca samą ścieżkę audio z wideo rozmowy.