System Windows umożliwia swoim użytkownikom kopiowanie poleceń bezpośrednio do pliku tekstowego. Można to osiągnąć w różnych wersjach tego systemu operacyjnego, niezależnie od tego, czy jest to Windows 11, Windows 10, 8 czy nawet 7. Pozwoli to na efektywne przechowywanie ich w dowolnej wersji na komputerze z systemem Windows.

Najważniejsze informacje:

  1. Istnieją dwa sposoby wykonania tego procesu kopiowania, za pomocą wiersza polecenia lub narzędzia o nazwie PowerShell.
  2. Musisz utworzyć plik tekstowy txt, aby móc efektywnie zapisywać skopiowane pliki i wyświetlić je w dowolnym momencie.

Im lepiej zautomatyzowane są procesy komputerowe, tym większe korzyści można z nich uzyskać. Właśnie dlatego posiadanie umiejętności lub wiedzy, jak zapisać dane wyjściowe poleceń, które zostały wykonane online w pliku tekstowym, pomoże ci. Na początku może się to wydawać skomplikowane, ale pokażemy ci procesy, które Ci to ułatwią.

Jaki jest cel kopiowania poleceń cmd do pliku tekstowego w systemie Windows?

W systemie Windows wiersz poleceń, CMD lub Command Prompt, to narzędzie, w którym użytkownicy mają bezpośrednią interakcję z systemem operacyjnym. Pozwala im to na bezpośrednią i kontrolowaną komunikację z aplikacjami w procesie. Za pomocą tego narzędzia można wykonywać różne polecenia, które umożliwiają wykonywanie zadań, takich jak wyświetlanie plików w katalogu lub wyświetlanie konfiguracji sieci systemowej.

Dla wielu użytkowników Microsoft może to być nieco długie, a nawet niewygodne, jednak można to osiągnąć, wysyłając polecenie do pliku tekstowego. Dane wyjściowe polecenia można zapisać w celu dalszej analizy. Ponadto pozwala to również udostępniać lub przekierowywać informacje o poleceniach innym osobom lub wykorzystywać je do tworzenia skryptów.

Jeśli nie wiesz, jak skopiować polecenia do takiego pliku, oto co należy zrobić. Pokażemy ci kilka procesów, które natychmiast pomogą ci niezależnie od wersji systemu Windows, którą masz na swoim komputerze.

Użyj Wiersza polecenia, aby skopiować pliki poleceń na komputerze z systemem Windows i otworzyć je później - zalecana sztuczka!

Jeśli chcesz nauczyć się kopiować polecenia, jest to jeden z najbardziej zalecanych sposobów. Jest prosty i pozwala na łatwą obsługę pliku tekstowego .txt. Jeśli chcesz go uzyskać, wykonaj poniższe kroki.

1. W pasku wyszukiwania systemu Windows wpisz Wiersz polecenia i otwórz go, klikając go.

2. Aby wyeksportować wynik polecenia do pliku tekstowego, wpisz żądaną ścieżkę lub jeśli chcesz zobaczyć listę bieżącego katalogu, wpisz polecenie

Dir

3. Aby zapisać dane wyjściowe tego polecenia do pliku tekstowego, należy użyć następującego polecenia:

˃ archivos.txt

4. Sprawdź, czy plik zostanie otwarty i wpisz ponownie polecenie Dir, aby zobaczyć informacje po naciśnięciu klawisza Enter.

Pamiętaj, że możesz uruchomić ten proces dla różnych poleceń, możesz nawet dodać więcej wyjść do tego samego pliku. Osiąga się to poprzez dodanie polecenia „ipconfig ˃˃ files.txt”, które posłuży do dodania listy tego polecenia na końcu. Prosty proces, który można wykonać, postępując zgodnie z krokami, które pokazaliśmy.

Użyj PowerShell, aby wykonać kopię wiersza poleceń do pliku .txt

Jest to interfejs wiersza poleceń lub aplikacja, która pomaga efektywnie uruchamiać skrypty. Ułatwia to konfigurację, administrację i automatyzację różnych zadań na posiadanych platformach. Dzięki tej aplikacji lub narzędziu możemy również wykonać kopię polecenia wewnątrz pliku tekstowego w systemie Windows. W tym celu należy wykonać następujące kroki:

1. Na pasku eksploratora plików systemu Windows wpisz PowerShell i kliknij go prawym przyciskiem myszy, aby uruchomić jako administrator i otworzyć cmd.

2. Wpisz polecenie:

Sintaxis de comando | tee C:\Ruta\a\Exportar-resultados.txt

3. Zastąp treść poprzedniego polecenia i określ ścieżkę i nazwę pliku tekstowego, w którym będzie znajdować się zawartość, w następujący sposób

ipconfig | tee C:\Export-results.txt

Dzięki temu będziesz mógł skopiować i wkleić plik tekstowy na swój komputer i otworzyć go w dowolnym momencie. Są to operacje, które zostaną zakończone po wykonaniu każdego z kroków, które ci zostawiliśmy i które posłużą do zapisania różnych poleceń samego cmd.

Osobiste wnioski:

Teraz gdy już wiesz, jak skopiować polecenia do pliku tekstowego z systemu Windows, nadszedł czas, aby kontynuować. Podane przez nas kroki są odpowiednie dla różnych wersji tego systemu operacyjnego, więc będziesz w stanie wykonać je bez problemu w pliku. Są to opcje administratora, które system Windows umożliwia użytkownikom, którzy chcą przechowywać tego typu informacje w ścieżce o wybranej przez siebie nazwie.