Windows 8 wymaga, aby wszystkie sterowniki, które instalujemy do naszych podzespołów komputerowych, były podpisane cyfrowo przez wydawcę oprogramowania. Ma to na celu zapewnienie instalacji tylko oficjalnych sterowników, które w żaden sposób nie zaszkodzą komputerowi. Nie zawsze jednak jest to nam na rękę i chcielibyśmy ominąć to zabezpieczenie.

Jak wyłączyć wymuszanie podpisów sterowników?

Niestety wymóg Windowsa 8 odnośnie cyfrowego podpisu sterowników potrafi wejść w konflikt z tym, co chcemy zrobić na komputerze. W internecie możemy znaleźć np. sporo zmodyfikowanych sterowników do karty graficznej, które oferują lepszą wydajność, ale nie są one cyfrowo podpisane, przez co nie możemy ich zainstalować. Podobna sytuacja występuje w przypadku starszych sterowników, które nie mają podpisu, a mogą dobrze działać po zainstalowaniu.

Na szczęście można wyłączyć to zabezpieczenie i sprawić, aby system przyjmował każde sterowniki, również te pozbawione cyfrowego podpisu. Oto, jak to zrobić.

Pierwszym krokiem jest uruchomienie komputera ponownie w trybie zaawansowanych opcji startowych. Umożliwią one nam przełączenie odpowiedniej funkcji w systemie. W tym celu wysuwamy pasek zaklęć, a następnie przechodzimy do Ustawienia > Zasilanie. Wyświetli nam się standardowe menu wyłączania komputera, gdzie możemy zamknąć system lub go zresetować.

Ponowne uruchomienie do zaawansowanych opcji startowych

Aby uruchomić go ponownie do trybu opcji startowych, należy kliknąć w przycisk “Uruchom ponownie” trzymając wciśnięty klawisz [Shift] na klawiaturze.

Wyświetlone zostanie menu opcji startowych, w którym klikając na odpowiednie kafelki udajemy się kolejno do “Rozwiąż problemy > Opcje zaawansowane > Ustawienia uruchamiania”.

Opcje zaawansowane - ustawienia uruchamiania

W kolejnym oknie system poinformuje nas, że opcja ta pozwala uruchomić komputer ponownie, wywołując jednocześnie menu, które pozwoli zmienić zachowanie systemu w różnych sytuacjach, w tym podczas instalacji sterowników bez podpisu cyfrowego. Klikamy zatem “Uruchom ponownie” i czekamy aż komputer się zrestartuje i wyświetli kolejny ekran.

Po ponownym uruchomieniu komputera wyświetli się menu uruchamiania, w którym musimy wybrać jedną z dostępnych opcji za pomocą klawiszy numerycznych od 1 do 9. Interesuje nas siódma opcja, czyli “Wyłącz wymuszanie podpisów sterowników”. Naciskamy na klawiaturze przycisk “7” i czekamy na uruchomienie komputera.

Ustawienia uruchamiania przy starcie systemu

Zabezpieczenie zostało wyłączone i od teraz możemy instalować wszystkie sterowniki. Za każdym razem, gdy spróbujemy wgrać niepodpisane sterowniki, system wyświetli okno zabezpieczeń, w którym musimy potwierdzić chęć instalacji.

Instalacja niepodpisanych sterowników

Aby potwierdzić instalację sterowników, należy kliknąć w opcję “Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to”.

Jak wyłączyć podpisywanie sterowników na zawsze

Niestety, wyłączenie wymuszania podpisów sterowników nie jest trwałe i po ponownym uruchomieniu komputera system znów uruchomi swoje moduły zabezpieczeń. Jeżeli chcemy stale używać niepodpisanych sterowników, to musimy powtarzać powyższą czynność za każdym razem, gdy uruchamiamy komputer ponownie.

Alternatywnie możemy także uaktywnić tzw. Tryb testowy w systemie Windows 8, który posiada wyłączone wymuszanie podpisywania sterowników, ale wyświetla na tapecie pulpitu (w dolnym prawym rogu) niewielką informację o treści: “Tryb testowy”. Można go jednak uaktywnić trwale, bez potrzeby powtarzania wszystkich czynności podczas startu systemu.

Aby włączyć tryb testowy, należy otworzyć wiersz polecenia (cmd) i wpisać dwie komendy, potwierdzając każdą przyciskiem [Enter]:

bcdedit -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS

bcdedit -set TESTSIGNING ON

Od teraz komputer będzie się uruchamiać w trybie testowym. Jeżeli zechcemy powrócić do domyślnych ustawień, należy ponownie otworzyć wiersz polecenia i wpisać:

bcdedit -set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKS

bcdedit -set TESTSIGNING OFF

Po ponownym uruchomieniu komputera tryb testowy zostanie dezaktywowany.