CAM2PC Download

Prosta aplikacja pozwalająca na zarządzanie cyfrowymi fotografiami wprost z urządzeń przechwytywania obrazu. Program pozwala na dowolna zmianę nazwy, sortowanie i grupowanie plików graficznych oraz drobne prace retuszerskie jak zmiana nasycenia barwą czy obrót obrazów.