RasterVect Download

RasterVect to narzędzie służące do konwersji grafiki rastrowej (BMP, TIFF, itp.) na obrazy wektorowe, które z kolei będą można używać w programach typu CAD (AutoCAD, CorelDraw i wiele innych). Program dodatkowo pomoże nam zamienić rysunki ze skanera na pliki wektorowe (zawiera własny sterownik TWAIN).