Polaroid SprintScan 120 Firmware Download

Polaroid SprintScan 120 Firmware dla Windows 9x/NT4/2000 oraz Mac OS 8.6-9.x.