Polaroid SprintScan 4000 Plus Firmware Download

Polaroid SprintScan 4000 Plus Firmware dla Windows 9x/2000/XP 32bit oraz Mac OS 8.6-9.x.