SimpleD Budget Download

SimpleD Budget to prosty program, za pomocą którego zaplanujemy domowe i prywatne finanse.

Za pomocą programu SimpleD Budget możemy zaplanować poszczególne elementy prywatnego i domowego budżetu. Program jest co prawda prosty w obsłudze, ale posiada rozbudowane narzędzia zarządzające finansami i budżetem, które umożliwiają śledzenie wydatków.

Wszystkie opłaty i wydatki można lokować w specjalnych zakładkach odpowiedzialnych m.in. za opłaty, rozrywkę, jedzenie, rachunki etc. Po wydaniu określonej sumy pieniędzy, po prostu wpisujemy w odpowiednią rubrykę kwotę, a pod koniec miesiąca program obliczy wszystkie wydatki. Ponadto program posiada kilka trybów pracy: student, rodzic, emeryt, pracownik etc.