Biostar A780L3B Ver. 7.x BIOS Download

Biostar A780L3B Ver. 7.x BIOS.

Zmiany w poszczególnych wersjach biosu :

Wersja 2012-03-22

1. Modyfikacja ciągu znaków SATA na ekranie podsumowania.

Wersja 2011-06-22

1. Aktualizacja kodu BIOS.

Wersja 2011-04-28

1. Pierwsze wydanie BIOS.