Osoby korzystające z programu Mozilla Thuderbird mają do dyspozycji wiele narzędzi, które pozwolą na spersonalizowanie ustawień tego klienta poczty. W tym poradniku omówimy metodę, która pozwala na ustawienie automatycznej odpowiedzi na e-maile z poziomu Thunderbirda.

Funkcja automatycznej odpowiedzi na otrzymywane e-maile przyda się nie tylko wówczas, gdy wyjeżdżamy na wakacje. To również sposób na szybkie powiadomienie osób, kontaktujących się z nami, że otrzymaliśmy od nich wiadomość. Z poziomu Thunderbirda możemy też ustawić, aby automatyczne odpowiedzi były wysyłane w określonych dniach czy godzinach, dzięki czemu powiadomimy naszych odbiorców o ewentualnej nieobecności w pracy itp.

Najlepszym sposobem na ustawienie autorespondera jest skorzystanie z opcji oferowanych przez dostawcę poczty e-mail. Czyli jeżeli jest to Gmail - z poziomu przeglądarkowej wersji skrzynki pocztowej, Jeżeli Outlook.com - z poziomu stron Microsoftu. Jeżeli jednak mamy tylko e-mail i hasło do firmowego e-maila, możemy ustawić automatyczne odpowiedzi w Thunderbirdzie.

Autoresponder Thunderbird

Zacznijmy od najprostszego sposobu na ustawienie autorespondera w programie Mozilla Thunderbird. W tym celu uruchamiamy program, a następnie tworzymy szablon nowej wiadomości e-mail. Nadajemy jej tytuł Autoresponder albo podobny. W treści zaś wpisujemy wiadomość która ma być automatycznie wysyłana w okresie naszej nieobecności.

Następnie zapisujemy wiadomość e-mail jako szablon. W tym celu klikamy w pasku narzędziowym zakładkę Plik, a następnie > Zapisz jako > Szablon. W ten sposób stworzyliśmy sobie domyślną wiadomość e-mail, która teraz będzie wysyłana do innych użytkowników jako autoresponder.

Teraz przechodzimy do zakładki w pasku narzędziowym - Narzędzia, a następnie - Filtrowanie wiadomości. Otworzy się nowe okienko, które przeznaczone jest do tworzenia nowych filtrów w programie Mozilla Thunderbird.

W okienku filtrów klikamy przycisk o nazwie "Nowy" - utworzymy w ten sposób nowy filtr dla naszego szablonu. Teraz w nowym okienku ustawiamy następujące wartości dla naszego nowego filtru:

  • nazwa filtru - dowolna
  • zaznacz "Brak warunków, wszystkie wiadomości"
  • wybierz "Odpowiedz używając szablonu"
  • ustaw szablon wiadomości e-mail - autoresponder

Po wyborze powyższych elementów, czyli po ustaleniu, aby filtr odpowiadał na wszystkie wiadomości za pomocą stworzonego przez nas wcześniej szablonu - klikamy przycisk "OK" i w ten sposób zapisujemy nową regułę w programie Thunderbird.

 

Filtr pojawi się teraz w głównym oknie menedżera filtrów - na liście dostępnych reguł. Z tego poziomu możemy go włączyć lub wyłączyć, a także oczywiście edytować. Warto zaznaczyć, że filtr będzie działał, kiedy Thunderbird będzie włączony i kiedy aktywowana będzie funkcja filtru. Dlatego też lepszym rozwiązaniem są filtry z poziomu serwera dostawcy poczty. Pozwalają one na wysyłanie automatycznych odpowiedzi nawet gdy mamy zamknięty komputer i brak dostępu do internetu.

Ponadto rozwiązanie to ma jeden minus - działa cały czas. Jeżeli więc włączymy autoresponder przed wyjazdem na wakacje, musimy po powrocie pamiętać, żeby go wyłączyć. W przeciwnym wypadku autoresponder będzie działał nawet po naszym powrocie do pracy. Na szczęście jest i na to rozwiązanie.

Ustawianie przedziału czasu dla autorespondera

Możemy ustawić przedział czasu (dat i godzin), kiedy autoresponder ma działać w naszym programie Thunderbird. W tym celu będziemy musieli jednak skorzystać z zewnętrznego rozwiązania, jakim jest darmowy dodatek Send Later (Wyślij Później) dla programu Thunderbird. Rozszerzenie musimy oczywiście pobrać i zainstalować w programie. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, odsyłamy do osobnego poradnika.

Po ponownym uruchomieniu Thunderbirda już z zainstalowanym dodatkiem, klikamy w pasku narzędziowym zakładkę Przejdź > Folder > nazwa mojego konta@email > Szablony.

Teraz otwieramy nasz szablon autorespondera. Klikamy przycisk opcji w ramach przycisku "Wyślij" i wybieramy opcję "Wyślij później". Otworzy się okienko opcji wysyłania później, gdzie dodajemy przedział dat, kiedy jesteśmy na wakacjach. Kiedy już ustalimy odpowiednie daty itp. zapisujemy szablon. Teraz będzie on wysyłany jako automatyczna odpowiedź, ale tylko w określonym przez nas przedziale czasu.