Korzystając z systemu Windows 8 często musimy uczyć się obsługi. Najnowsze wydanie systemu Microsoftu nie należy do najbardziej intuicyjnych. Przyswojenie wszystkich nowości w Windows 8 wymaga trochę czasu. Może więc ułatwić sobie pracę?

Na początek proponuję zestaw skrótów klawiszowych do obsługi interfejsu Modern UI. Za ich pomocą nie tylko uruchomimy kafelki, ale również szybciej będziemy mogli wyszukiwać aplikacje czy uzyskiwać dostęp do Panelu Sterowania.

Skrót Funkcja
(klawisz Windows)  uruchamia Menu Start (kafelki)
+C uruchamia prawy pasek (Charms)
+D przejście do Pulpitu
+E uruchamia Eksplorator plików
+F uruchamia wyszukiwanie
+I uruchamia ustawienia
+L ustawia blokadę komputera
+P ustawienia drugiego ekranu
+R uruchamia okienko Uruchom
+W wyszukiwanie w Ustawieniach
+Z uruchamia menu kontekstowe w aplikacjach Modern
++ uruchamia powiększanie i program Lupa
+H uruchamia Udostępnianie
+K uruchamia Urządzenia
+Q dostęp do wszystkich programów i aplikacji
+Enter uruchamia Narratora
+1...10 uruchamia programy w pasku narzędziowym
+M minimalizuje wszystkie okna
+↑ maksymalizuje rozmiar otwartego okna
+↓ zmniejsza rozmiar otwartego okna
+← przesuwa otwarte okno na lewą część ekranu
+→ przesuwa otwarte okno na prawą część ekranu
+F1 uruchamia Pomoc techniczną
+spacja uruchamia przełączanie języka klawiatury
+Ctrl+spacja cofa język klawiatury na poprzedni
Ctrl+Tab przełączanie otwartych aplikacji Modern
+Shift+Tab przełączanie otwartych aplikacji Modern - odwrotnie
+PgUp przesuwanie ekranu startowego i aplikacji do monitora po lewej stronie
+PgDown

przesuwanie ekranu startowego i aplikacji do monitora po prawejstronie

+Shift+. przesuwanie programów i aplikacji w lewo
+. przesuwanie programów i aplikacji w prawo
+pisanie wyszukiwanie aplikacji lub programu
+Shift+Tab  przełączanie otwartych aplikacji Modern - odwrotnie

Zapraszamy też do zapoznania się z najbardziej ciekawymi skrótami klawiszowymi w Windows 8.