Chcesz zmienić format filmu z MKV na MP4? Nie musisz na nowo konwertować godzinami całego filmu. Istnieje znacznie prostszy sposób, który pozwala w kilkadziesiąt sekund przerobić film z formatu MKV na MP4. Jak to zrobić?

MKV na MP4 - jak skonwertować film?

Format MKV stanowi kontener, w środku którego przechowywana jest osobno ścieżka dźwiękowa, ścieżka wideo, a także ewentualnie napisy. MKV oferuje także wysoką jakość przy relatywnie niskim rozmiarze pliku. Niestety, nie zawsze ten format jest kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami, zwłaszcza, gdy próbujemy odtworzyć film na nieco starszym telewizorze lub stacjonarnym odtwarzaczu DVD.

Jeśli twój telewizor lub odtwarzacz nie oferuje formatu MKV, to w takiej sytuacji rozwiązaniem jest konwersja filmu z MKV na MP4. Format MP4 jest znacznie bardziej wspierany, zwłaszcza w przypadku starszych urządzeń. Pełna konwersja filmu trwałaby jednak bardzo długo, ale istnieje inny sposób – można wyciągnąć film zawarty w kontenerze MKV i zapisać go do formatu MP4 bez pełnej konwersji obrazu i dźwięku. Dzięki temu otrzymamy plik MP4 z filmem, a cały proces zajmie od kilkunastu sekund do najwyżej minuty.

Zmiana MKV na MP4 za pomocą ffmpeg i jednej komendy

Pełna konwersja za pomocą programów typu FormatFactory lub innych podobnych zajęłaby mnóstwo czasu, gdyż wtedy cała ścieżka wideo i audio jest nowo kodowana. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest po prostu „wyciągnięcie” materiału wideo z kontenera MKV i zapisanie go do formatu MP4, co potrwa nieporównywalnie krócej. Możemy to zrobić za pomocą narzędzia ffmpeg i jednej komendy.

Pobierz ffmpeg

Najpierw wejdź na powyższą stronę i pobierz archiwum ZIP z narzędziem ffmpeg. Po pobraniu wypakuj je w dowolne miejsce, np. na Pulpit. W wypakowanym folderze znajdziesz podkatalog „bin”, a w nim plik o nazwie „ffmpeg.exe”. Skopiuj ten plik.

Skopiuj ffmpeg do folderu z filmem MKV

Po skopiowaniu pliku ffmpeg.exe udaj się do folderu, w którym znajduje się film MKV do przekonwertowania na MP4. Wklej do folderu z filmem plik ffmpeg.exe, tak, aby zarówno film jak i ten plik znajdowały się w jednym katalogu.

Następnie kliknij w pasek adresu (ścieżki) w oknie Eksploratora plików i wklej w nim poniższą komendę:

\ffmpeg -i "NAZWAPLIKUWEJSCIOWEGO.mkv" -c copy -movflags +faststart "NAZWAPLIKUDOCELOWEGO.mp4"

Podmień w powyższym przykładzie pola zaznaczone na żółto i czerwono.

Wykonaj komendę ffmpeg do konwersji na MP4

W polu na żółto wpisz nazwę pliku z filmem w formacie MKV, a w polu na czerwono wpisz nazwę dla pliku z filmem w formacie MP4. Następnie wciśnij przycisk Enter. Jeśli system zapyta, czy zezwolić na uruchomienie programu ffmpeg, to wybierz „Uruchom”.

Konwersja przez FFMPEG

Otwarte zostanie okno Wiersza polecenia, które wyodrębni teraz materiał wideo z kontenera MKV i zapisze go do formatu MP4. Po ukończeniu operacji (która trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu sekund) okno zostanie automatycznie zamknięte.

W tym samym folderze pojawi się teraz plik z twoim filmem, tym razem w formacie MP4. Możesz go teraz przekopiować na USB i odtworzyć na urządzeniu, które nie radziło sobie z formatem MKV.