Masz film lub serial w formacie MKV, ale zamiast zewnętrznych polskich napisów ładowane są wewnętrzne napisy w języku angielskim? Zobacz, jak usunąć z pliku MKV wbudowane, angielskie napisy.

Jak usunąć napisy z filmu MKV

Filmy i seriale w formacie MKV mają często wbudowane napisy w innym języku niż polski. Co prawda polskie napisy zawsze możemy łatwo pobrać w formacie TXT lub SRT za pomocą programu Napiprojekt, jednak może się zdarzyć, że mimo tego nie będą one ładowane w trakcie odtwarzania. Dzieję się tak, gdyż niektóre odtwarzacze po wykryciu napisów wbudowanych w plik MKV nie ładują już żadnych innych dodatkowych napisów z zewnętrznych plików. Uznają te wbudowane za „ważniejsze”.

Jeśli masz problem z wbudowanymi napisami w MKV, które uniemożliwiają załadowanie zewnętrznych polskich napisów, to można to łatwo rozwiązać. Wystarczy usunąć wbudowane napisy z pliku MKV. Jest to możliwe, gdyż plik MKV jest w rzeczywistości kontenerem, w którym obraz, dźwięk i napisy są osobnymi ścieżkami i nie stanowią jednej nierozłącznej całości (napisy nie są w tym wypadku wtopione w obraz). Oznacza to, że można wbudowane napisy wyodrębnić i wykasować. Jak to zrobić?

Usuwanie wbudowanych napisów z filmu lub serialu w formacie MKV

Do edycji i usuwania ścieżek z pliku MKV wykorzystamy darmowe narzędzie o nazwie MKVToolnix. To łatwy w obsłudze edytor, który po wskazaniu pliku MKV wyświetli wszystkie zawarte ścieżki wideo (obraz), audio (wersje dźwiękowe i językowe, lektor itp.), a także ścieżki tekstowe (napisy). Każdą ścieżkę można szybko usunąć z pliku MKV.

Pobierz program w odpowiedniej wersji, w zależności od tego, czy posiadasz system 32-bitowy, czy też 64-bitowy. Następnie zainstaluj MKVToolnix do wybranej przez siebie lokalizacji i uruchom go. Znajdziesz go w menu Start pod nazwą „MKVToolnix GUI”.

Od razu na głównym ekranie programu (zakładka „Multiplekser”) znajdziesz sekcję „Wejście” oraz pole „Pliki źródłowe”. W tym miejscu musisz wskazać swój plik MKV, z którego chcesz usunąć napisy. Kliknij prawym przyciskiem myszy na polu „Pliki źródłowe” i wybierz opcję „Dodaj plik”.

Dodaj plik MKV do MKVToolnix

Pojawi się nowe okno, w którym musisz wskazać swój plik MKV z filmem lub serialem, z którego chcesz usunąć napisy.

Po wskazaniu pliku MKV zostanie on załadowany w programie MKVToolnix i w polu poniżej („Ścieżki, rozdziały i tagi”) znajdziesz teraz listę wszystkich ścieżek, jakie są zawarte w tym pliku. Będzie tu ścieżka wideo, a także osobna ścieżka audio dla każdej wersji językowej oraz ścieżki z napisami.

Odznacz ścieżki z napisami w pliku MKV

Aby usunąć napisy, wystarczy że znajdziesz je na liście, a następnie po prostu odznaczysz. Gdy to zrobisz, to musisz u dołu ekranu w polu „Plik docelowy” wybrać miejsce, w którym zapiszesz nową kopię swojego pliku MKV bez napisów (oryginalny plik z napisami pozostanie nienaruszony). Możesz nadać mu dowolną nazwę.

Gdy ustawisz już miejsce do zapisania pliku MKV, kliknij w przycisk „Rozpocznij multipleksowanie”. Program rozpocznie teraz proces usuwania niepotrzebnych ścieżek i ponownego pakowania pliku MKV.

Wybierz nazwę pliku i zapisz zmiany

Nie potrwa to zbyt długo – zazwyczaj proces ten zajmuje ok. jednej minuty. Po wszystkim otrzymamy nowy plik MKV z naszym filmem lub serialem, pozbawiony wbudowanych napisów. Teraz zewnętrzne napisy z pliku TXT lub SRT powinny być bez problemu ładowane przez wszystkie odtwarzacze czy telewizory.