W Outlooku 2010 i 2013 domyślnie ustawiony jest limit wielkości załącznika w postaci 25 MB. Oznacza to, że nawet jeśli nasza poczta wspiera wysyłanie większych załączników, to program Outlook ich nie przepuści. Jak zdjąć ten limit?

Jeżeli korzystacie z Outlooka i często przesyłącie załączniki, zwłaszcza te nieco większe, to pewnie zauważyliście, że w programie pocztowym Microsoftu nie można wysłać większego załącznika niż 20MB. Jest to ograniczenie samego Outlooka i w rzeczywistości może się okazać, że nasze konto pocztowe umożliwia przesyłanie znacznie większych plików.

Usuwamy limit rozmiaru załącznika w Outlooku 2010 / 2013

Na szczęście limit z programu pocztowego możemy łatwo ściągnąć za pomocą edytora rejestru. Wystarczy wykonać parę prostych kroków.

1. Otwieramy edytor rejestru. W tym celu wciskamy kombinację klawiszy Windows + R. Wyświetli się okno uruchamiania.

Uruchamianie edytora rejestru

2. W oknie uruchamiania wpisujemy komendę regedit i potwierdzamy ją przyciskiem Enter.

3. Wyświetli się okno Edytora rejestru. Przechodzimy do poniższej ścieżki:

Dla Outlook 2013: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Preferences

Dla Outlook 2010:  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences

Edytor rejestru - wpis MaximumAttachmentSize

4. Po zaznaczeniu klucza „Preferences” zwracamy uwagę na prawą część Edytora rejestru. Klikamy prawym przyciskiem myszy w pustym miejscu i wybieramy „Nowa > Wartość DWORD (32-bitowa)”.

5. Nadajemy nazwę MaximumAttachmentSize dla nowego wpisu, a następnie klikamy go dwukrotnie. Wyświetlą się ustawienia wartości.

Edytowanie wartości DWORD (32-bitowej)

6. W polu „Wartość” wpisujemy „0”. Dzięki temu program Outlook nie będzie narzucał nam żadnych limitów załącznika, a na możliwość wysłania dużego załącznika będzie jedynie wpływać limit ustawiony po stronie serwera pocztowego.

Po potwierdzeniu powyższych ustawień i zamknięciu Edytora rejestru należy uruchomić komputer ponownie. Teraz Outlook nie powinien już narzucać limitu 20 MB.