Zgrałeś zdjęcia z aparatu cyfrowego, ale daty wykonania zdjęć są niepoprawne? Niektóre aparaty mają nieprawidłowo ustawioną datę i godzinę, przez co nasze zdjęcia z wakacji mogą mieć ustawiony np. 1980 rok. Powoduje to problemy w programach do katalogowania zdjęć. Jak to naprawić?

Zmiany daty zrobienia zdjęcia

Jeśli mamy dużą kolekcję zdjęć na komputerze, to z pewnością chcielibyśmy ją wygodnie przeglądać i katalogować. Programy do katalogowania fotografii używają bardzo często danych EXIF ze zdjęć, czyli informacji o tym, kiedy dane zdjęcie było wykonane, jakim aparatem itp. Niestety, często aparaty cyfrowe wpisują błędną datę do zdjęć, przez co po wakacjach może się okazać, że nasze zdjęcia zostały rzekomo zrobione 20 albo 30 lat temu.

Oczywiście nie wpływa to w żaden sposób na same zdjęcia, jednak jeśli będziemy chcieli fotografie pokatalogować w programie typu Picasa (lub „Zdjęcia” w OS X) i użyjemy przeglądania na osi czasu, to zdjęcia zostaną posortowane po dacie. To samo się stanie, gdy prześlemy zdjęcia do telefonu (np. z Androidem) i użyjemy aplikacji do zdjęć, która sortuje fotografie na podstawie daty ich wykonania. Jak to naprawić? Jak ustawić inną datę wykonania jednego lub wszystkich zdjęć?

Zmiana daty wykonania zdjęć

Jeśli korzystamy z programu do katalogowania zdjęć na komputerze (np. z programu Picasa), to wystarczy wybrać zdjęcie i przejść do zakładki „Narzędzia > Zmień datę”. Nie zawsze jednak taki program mamy na dysku i niekoniecznie musimy chcieć instalować go tylko po to, aby zmienić datę. Pokażemy sposób zmiany daty zdjęć bez używania jakichkolwiek programów.

Windows posiada wbudowaną funkcję edytowania danych EXIF zdjęcia. Wystarczy, że otworzymy Eksplorator plików i udamy się do folderu z zapisanymi fotografiami. Jeśli chcemy szybko sprawdzić, które zdjęcia mają nieprawidłową datę, to możemy ustawić odpowiedni widok w Eksploratorze, który obok nazw zdjęć wyświetli od razu ich datę wykonania. W tym celu klikamy wewnątrz folderu ze zdjęciami prawym przyciskiem myszy i wybieramy „Widok > Szczegóły”.

Zmiana widoku folderu na Szczegóły

Dodatkowo możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nagłówku kolumny Nazwa, Data, Typ lub Rozmiar i z rozwijanej listy wybrać wyświetlanie „Daty wykonania” zdjęcia.

Aby zmienić datę wykonania zdjęcia, należy je zaznaczyć i kliknąć w nie prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać „Właściwości”. Jeśli chcemy zmienić datę kilku lub kilkunastu zdjęć jednocześnie, to zaznaczamy wszystkie zdjęcia, których datę mamy zamiar edytować, a dopiero potem klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy „Właściwości”.

Przejście do Właściwości zdjęć

W nowym oknie przechodzimy do zakładki „Szczegóły”. Znajdziemy tu zestaw różnych danych EXIF odnośnie naszego zdjęcia – model aparatu, którym zdjęcie zostało wykonane, współrzędne geograficzne, a także datę wykonania.

Zmiana daty zdjęcia

Aby ją zmienić, wystarczy kliknąć w pole z datą, a następnie kliknąć ikonę kalendarza. Pojawi się miniaturowy kalendarz, w którym możemy w prosty i czytelny sposób wskazać inną datę. Po wszystkim klikamy „Zastosuj” i zamykamy okno przyciskiem „OK”. Data zdjęcia zostanie zmieniona.