Kiedy usuwamy dane z dysku, to robimy to z przekonaniem, że jesteśmy już bezpieczni i w razie czego nikt ich nie odczyta ani nie odzyska. Tak jednak nie jest, czego dowodem jest istnienie mnóstwa aplikacji i firm zajmujących się odzyskiwaniem danych. Jak się zatem upewnić, że nasze dane zostały w pełni usunięte i nie można ich odzyskać?

Czyszczenie wolnej przestrzeni na dysku

Podczas klasycznego usuwania plików, Windows nie usuwa ich w pełni z dysku, a jedynie kasuje odwołania do nich, dzięki czemu nie są widoczne podczas przeglądania zawartości dysków. Aby całkowicie pozbyć się danych, muszą one zostać nadpisane w pamięci dysku nowymi plikami. Niestety, nie mamy wpływu na to, które dane są nadpisywane, gdyż zadanie to jest pozostawiony dyskowi.

Możemy jednak wykonać inny manewr i dokonać tzw. procesu czyszczenia wolnej przestrzeni. Polega to na wymuszeniu nadpisania usuniętych danych losowymi wartościami, dzięki czemu nie będą one możliwe do odzyskania. Jak to zrobić? Jest wiele sposobów.

CCleaner - główne okno programu

Najprostszą metodą jest skorzystanie ze znanego i lubianego programu CCleaner. Służy on do czyszczenia dysku z różnego rodzaju śmieci i pozostałości, ale posiada także wspomnianą funkcję czyszczenia wolnego miejsca.

Aby skorzystać z tej opcji, należy uruchomić program CCleaner, a następnie z panelu bocznego wybrać zakładkę Narzędzia. W narzędziach znajdziemy funkcje odpowiedzialne za odinstalowywanie programów, czyszczenie autostartu etc. Nas interesuje ostatnia opcja - “Wymazywanie dysku”.

CCleaner - wymazywanie wolnej przestrzeni dyskowej

Opcja ta posiada dwa warianty działania - “Tylko wolne miejsce” oraz “Cały dysk”. Pierwszy z nich pozwala wyczyścić tylko te dane, które już przez nas zostały wcześniej usunięte. Upewnimy się dzięki temu, że nie są możliwe do odzyskania. Z kolei druga opcja - “Cały dysk” - wykonuje podobną operację, z tą różnicą, że kasowane są także pliki, których jeszcze nie usunęliśmy. Innymi słowy służy ona do całkowitego wyczyszczenia danych z dysku - zarówno tych wcześniej usuniętych jak i obecnie istniejących.

Jeżeli zatem chcemy pozostawić istniejące dane i usunąć tylko odwołania do nieistniejących plików, to wybieramy opcję “Tylko wolne miejsce”, a następnie ustalamy ilość powtórzeń. Od ilości powtórzeń zależy siła i skuteczność czyszczenia dysku. Im większa ilość powtórzeń, tym silniej czyścimy dysk, ale jednocześnie wydłuża się czas całej operacji. Jedno powtórzenie w zupełności wystarczy w większości przypadków.

Po wybraniu sposobu wymazywania oraz ilości powtórzeń należy zaznaczyć na liście dyski, które chcemy w ten sposób przetworzyć. Zaznaczamy, a następnie potwierdzamy chęć wymazywania przyciskiem “Wymaż”.

Potwierdzamy chęć wyczyszczenia wolnego miejsca i czekamy na ukończenie operacji. Po jej ukończeniu, odzyskanie plików powinno być niemożliwe. Jeżeli chcemy być bardziej bezpieczni, to możemy wybrać opcję trzykrotnego powtarzania nadpisania.