Procesor (CPU - Central Processing Unit) jest istotnym elementem każdego komputera PC, w dużej mierze decydującym o jego wydajności i szybkości działania zadań i programów. Niewielu użytkowników wie, że możliwe jest ręczne włączenie wszystkich rdzeni komputera w systemie Windows 11, za pomocą procesu, którym system operacyjny zarządza automatycznie, ale który czasami może zawieść i generować problemy z wydajnością komputera. Oto jak włączyć wszystkie rdzenie procesora.

Najważniejsze informacje:

 1. W Windows 10 i Windows 11 system operacyjny domyślnie włącza wszystkie rdzenie procesora.
 2. W przypadku, gdy system Windows nie wykorzystuje wszystkich rdzeni mikroprocesora, istnieje możliwość ich ręcznego włączenia w Ustawieniach systemu.
 3. Ręczne włączenie rdzeni CPU może zoptymalizować wykorzystanie zasobów, przyspieszyć uruchamianie systemu i poprawić wydajność komputera.

Jeśli masz problemy z uruchamianiem programów, niską liczbą klatek na sekundę w grach wideo i zauważasz, że ogólna wydajność komputera nie nadąża za możliwościami procesora, może być konieczne aktywowanie wszystkich jego rdzeni. W tym poradniku dowiesz się, jak to zrobić krok po kroku.

Jak włączyć wszystkie rdzenie procesora, by w pełni wykorzystać jego możliwości?

Aby ręcznie włączyć wszystkie rdzenie procesora, należy najpierw zmodyfikować ustawienia oprogramowania układowego BIOS, a następnie edytować ustawienia w systemie operacyjnym.

Ponieważ są to opcje zaawansowane, ważne jest, aby postępować zgodnie z przedstawionymi krokami ostrożnie i nie wprowadzać zmian w ustawieniach procesora, chyba że jest to konieczne.

Jak wspomniano, zarówno w systemie Windows 10, jak i Windows 11, rdzenie powinny być domyślnie włączone, ale jeśli chcesz je sprawdzić i włączyć ręcznie, musisz to zrobić:

 1. Włączyć przetwarzanie wielordzeniowe i wielowątkowe w BIOS-ie lub UEFI.
 2. Zweryfikować zmiany po ponownym uruchomieniu komputera.
 3. Włączyć wszystkie rdzenie w konfiguracji systemu.

W kolejnych sekcjach wyjaśniamy szczegółowo, jak wykonać każdy krok.

Jak włączyć rdzenie procesora w systemie Windows 11 i konfigurację wielowątkowości?

Przed włączeniem wszystkich rdzeni procesora należy najpierw włączyć opcję przetwarzania wielowątkowego i wielordzeniowego z poziomu UEFI lub BIOS-u, interfejsu, który działa jako łącznik między sprzętem a systemem operacyjnym.

Technologia wielowątkowości nosi nazwę Hyper-Threading w procesorach Intel i Simultaneous Multi-Threading (SMT) w procesorach AMD. W skrócie technika ta pozwala na podzielenie każdego rdzenia procesora na dwa „wątki” lub wirtualne rdzenie, dzięki czemu komputer działa szybciej, tak jakby miał więcej fizycznych procesorów niż ma w rzeczywistości.

Teraz, aby upewnić się, że te opcje są włączone, musisz wejść do UEFI z Zaawansowanego rozruchu systemu Windows. Wystarczy wykonać następujące kroki:

1. Otwórz menu Start i kliknij przycisk Start/Wyłącz w prawym dolnym rogu. Następnie przytrzymaj klawisz Shift, klikając „Uruchom ponownie”, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych opcji uruchamiania.

2. W Zaawansowanym uruchamianiu przejdź do Rozwiązywanie problemów > Opcje zaawansowane > Konfiguracja oprogramowania sprzętowego UEFI i kliknij przycisk „Uruchom ponownie”.

3. Po ponownym uruchomieniu zobaczysz interfejs UEFI. Użyj klawiszy strzałek, aby przewijać menu, aż dojdziesz do zakładki „Zaawansowane”.

4. Tutaj, w zależności od używanego komputera, zobaczysz różne opcje. Naciśnij Enter na „Opcje urządzenia” (Intel) lub „Opcje procesora” (AMD).

5. Naciśnij Enter na „Multi-Processor” (Intel) lub „Multi-Core Support” (AMD), wybierz „Włączony” i naciśnij Enter ponownie.

6. Powtórz proces dla „Hyper-Threading Technology” (Intel) lub „AMD SMT” (AMD), upewniając się, że są one oznaczone jako „Włączone”.

7. Naciśnij klawisz F10, aby zapisać zmiany i wyjść z UEFI. W wyskakującym okienku wybierz „Tak” i naciśnij Enter.

Po wyjściu z interfejsu komputer uruchomi się ponownie, a zmiany zostaną zapisane.

Jak sprawdzić liczbę procesorów i rdzeni w komputerze z systemem Windows 11?

Po włączeniu funkcji wielordzeniowości i Hyper-Threading w UEFI nadszedł czas, aby sprawdzić, czy rzeczywiście komputer obsługuje przetwarzanie wielowątkowe i (jeśli jeszcze tego nie wiesz), ile dostępnych rdzeni ma procesor komputera.

Pokażemy teraz, jak to sprawdzić krok po kroku:

 • Naciśnij Windows + R, aby otworzyć polecenie Uruchom. Wpisz „cmd” i kliknij „OK”. Spowoduje to otwarcie wiersza polecenia.

 • W konsoli wpisz „wmic” i naciśnij Enter.
 • Następnie wpisz następujące polecenie i ponownie naciśnij Enter:

CPU Get NumberOfCores,NumberOfLogicalProcessors /Format:List

Oprócz znajomości liczby rdzeni procesora można sprawdzić, czy włączona jest funkcja Hyper-Threading lub SMT, ponieważ procesory logiczne są dwukrotnie większe od liczby rdzeni (Number Of Cores), jak pokazano na powyższej grafice.

Alternatywnie, możesz sprawdzić liczbę rdzeni i procesorów logicznych w Menedżerze zadań:

 • Naciśnij Ctrl + Shift + Esc, aby otworzyć Menedżera zadań.
 • Kliknij zakładkę „Wydajność” w lewym menu, a następnie „CPU”. Sprawdź liczbę procesorów i rdzeni w prawym dolnym rogu.

Jak ręcznie włączyć wiele rdzeni CPU w Windows 10 i 11 z poziomu Ustawień systemowych

Po wykonaniu powyższych kroków (włączenie wielowątkowości w BIOS/UEFI i zweryfikowanie zmian w Menedżerze zadań lub Wierszu polecenia), możesz teraz ręcznie włączyć wszystkie rdzenie procesora. Oto jak to zrobić:

1. Otwórz menu Start i wpisz „msconfig” w polu wyszukiwania systemu Windows. Kliknij „Konfiguracja systemu”.

2. W zakładce „Rozruch” kliknij przycisk „Opcje zaawansowane”.

3. Zaznacz pole „Liczba procesorów”, wybierz liczbę rdzeni, które chcesz włączyć i kliknij „OK”.

4. Na koniec uruchom ponownie komputer, aby zmiany zaczęły obowiązywać.

Wnioski osobiste

Teraz już wiesz, jak korzystać z tej zaawansowanej konfiguracji systemu Windows 11, która pozwala ręcznie aktywować wszystkie rdzenie procesora i maksymalnie wykorzystać moc procesora, gdy nie działa on prawidłowo.

Wykonując kroki, które pokazaliśmy wyżej, będziesz w stanie zwiększyć wydajność komputera i wykorzystać pełną wydajność procesora oraz technologię wielowątkowości, niezależnie od producenta.