Przywracanie systemu w Windows 10 jest domyślnie wyłączone. Oznacza to, że w razie problemów z systemem nie będziemy mieć żadnego punktu przywracania. Jak włączyć przywracanie systemu w Windows 10 i tworzyć punkty przywracania, aby zabezpieczyć się przed awarią? Jak później korzystać z utworzonych punktów przywracania, aby cofnąć system do wcześniejszego punktu? Zobaczmy.

Windows 10 - jak włączyć przywracanie systemu?

Przywracanie systemu to bardzo przydatna funkcja, która umożliwia odratowanie systemu w przypadku awarii. Wykorzystuje ona punkty przywracania, które tworzone są wtedy, gdy np. aktualizujemy sterowniki, dokonujemy poważniejszych zmian w systemie czy instalujemy nowe oprogramowanie. Jeśli pliki systemowe zostaną uszkodzone lub nieprawidłowe sterowniki będą powodować awarie systemu, to w każdej chwili możemy przywrócić stan samego systemu do wcześniej stworzonego punktu przywracania, naprawiając błąd.

Niestety, w Windowsie 10 ta opcja jest domyślnie wyłączona. Nie są tworzone żadne punkty przywracania, przez co w przypadku pojawienia się problemów z systemem nie będziemy mogli go przywrócić do wcześniejszego punktu w czasie. Wywołamy opcję przywracania systemu tylko po to, aby zobaczyć pustą listę punktów przywracania. Aby korzystać z tej opcji w Windows 10, należy ją najpierw uaktywnić. Zobaczmy zatem, jak włączyć przywracanie systemu w Windows 10, a także jak tworzyć punkty przywracania.

Włączanie funkcji przywracania systemu w Windows 10

Jednym z powodów, dla których Windows 10 domyślnie posiada tę opcję wyłączoną jest fakt, iż funkcja przywracania systemu zajmuje nieco miejsca na partycji systemowej. Jest to zwłaszcza ważne dla osób, które korzystają z niewielkich dysków SSD i oszczędzają każdy wolny gigabajt. Warto zatem pamiętać, że funkcja przywracania systemu powinna mieć dla siebie zarezerwowane przynajmniej 5% miejsca na dysku.

Aby włączyć funkcję przywracania systemu w Windows 10, wciśnij kombinację klawiszy Windows + X na klawiaturze. Spowoduje to wysunięcie specjalnego menu w dolnym lewym rogu ekranu. Z listy dostępnych opcji wybierz „Panel sterowania”.

Wejdź do ustawień systemu z poziomu Panelu sterowania

Po przejściu do Panelu sterowania udaj się do następującej sekcji: „System i zabezpieczenia > System”.

Po kliknięciu w nagłówek „System” pojawią się podstawowe informacje o komputerze. Nas interesuje jednak to, co znajduje się w menu bocznym po lewej stronie okna. Wybierz w tym miejscu zakładkę „Ochrona systemu”.

Podsumowanie systemu w Windows 10

W nowym oknie możesz dostosować ustawienia przywracania systemu. Najpierw należy tę funkcję uaktywnić na partycji systemowej. W sekcji „Ustawienia ochrony” zaznacz dysk C z systemem operacyjnym, a następnie kliknij „Konfiguruj”.

W nowym oknie zaznacz pole „Włącz ochronę systemu”. Opcja ta uaktywni możliwość tworzenia systemowych punktów przywracania na partycji systemowej.

Włącz przywracanie systemu w Windows 10

Poza samym włączeniem tej opcji możesz wybrać, jaki procent powierzchni dyskowej chcesz zarezerwować na punkty przywracania. Domyślne 5% powinno być wystarczające dla większości użytkowników, ale jeśli chcesz tworzyć więcej punktów przywracania, to możesz zwiększyć tę wartość do 10% lub 15%. Pamiętaj jednak, że ten procent zostanie trwale zarezerwowany na punkty przywracania.

Po wszystkim kliknij „Zastosuj”, a następnie „OK”. Zmiany zostaną zapisane, a funkcja tworzenia punktów przywracania w Windows 10 będzie od teraz aktywna.

Jak tworzyć punkty przywracania w Windows 10?

Punkty przywracania mogą być tworzone automatycznie lub ręcznie (na żądanie). Automatyczne tworzenie następuje w zależności od tego, co robimy w systemie i co instalujemy. Zazwyczaj podczas instalacji nowych sterowników czy większego oprogramowania system utworzy punkt przywracania. Programy i sterowniki instalowane w systemie mogą też same informować system o konieczności stworzenia punktu przywracania.

Nie musimy jednak zdawać się na automatyczne tworzenie punktów przywracania w systemie. Możemy w dowolnym momencie stworzyć punkt przywracania samodzielnie, co z resztą polecamy zrobić tuż po włączeniu tej opcji, gdy system działa prawidłowo.

Tworzenie punktu przywracania

Aby samemu utworzyć punkt przywracania, wywołaj menu Start lub wyszukiwarkę w Windows 10, a następnie wyszukaj opcji o nazwie „Utwórz punkt przywracania”. Po włączeniu tej opcji ponownie wyświetli się okno ochrony systemu.

Tym razem klikamy w tym miejscu w opcję „Utwórz” w dolnym prawym rogu. Pojawi się nowe okienko tworzenia punktu przywracania, w którym możemy nadać mu dowolną nazwę. Po wpisaniu nazwy system utworzy punkt przywracania i uwzględni w nim wszystkie odpowiednie pliki systemowe, które są potrzebne do przywrócenia Windows 10 do wcześniejszego punktu w czasie w razie awarii.

Jak przywrócić system za pomocą punktu przywracania?

Mamy włączoną opcję przywracania systemu, stworzyliśmy nasz pierwszy punkt przywracania, ale w zasadzie jak z tego korzystać? Zobaczmy. Nie jest to wcale takie trudne. Musimy w tym celu wejść do zaawansowanych opcji uruchamiania Windows 10.

Jeżeli nasz komputer nadal się uruchamia i wchodzi do systemu, to wystarczy, że przejdziemy do ustawień w systemie Windows 10, a następnie udamy się do zakładki „Aktualizacja i zabezpieczenia > Odzyskiwanie”. W tym miejscu znajdziemy opcję „Uruchamianie zaawansowane”. Kliknij w przycisk „Uruchom teraz”, aby przejść do trybu zaawansowanego uruchamiania.

Uruchom system w trybie zaawansowanego uruchamiania

Po chwili pojawi się niebieski ekran z ustawieniami zaawansowanymi. Wybierz opcję „Rozwiąż problemy > Opcje zaawansowane”, a następnie kliknij w pole „Przywracanie systemu”.

Pojawi się okienko, które pozwoli wybrać punkt przywracania, z którego chcemy skorzystać do przywrócenia systemu do wcześniejszego punktu w czasie.

Wybierz opcję przywracania systemu w opcjach zaawansowanego uruchamiania

Jeżeli Windows 10 nie uruchamia się poprawnie, to mamy dwie możliwości. Pierwsza to uruchomienie go z płyty lub pendrive’a z instalatorem Windows 10. Po wybraniu języka w instalatorze wyświetli się okienko, które pozwoli przejść do instalacji systemu za pomocą przycisku „Zainstaluj teraz” lub przejść do opcji naprawczych za pomocą przycisku „Napraw ten komputer”.

Kliknij w przycisk „Napraw ten komputer”, a następnie wybierz opcję przywracania systemu za pomocą punktu przywracania.

Wybierz opcję naprawy komputera w instalatorze Windows 10

Jeśli nie mamy dostępu do instalatora Windows 10 oraz trybu Recovery, to innym sposobem jest wymuszenie uruchomienia uszkodzonego Windows 10 do trybu zaawansowanych opcji uruchamiania. W tym celu należy wciskać przycisk F11 na klawiaturze w trakcie uruchamiania systemu – niestety opcja ta nie zawsze działa prawidłowo, jest zależna od BIOSu / UEFI i czasami konieczne jest wykonanie tej czynności kilkukrotnie.

Jeśli i to nie działa, a mamy dostęp do innego działającego komputera, to wtedy należy za jego pomocą pobrać Windows 10 (legalnie ze strony Microsoftu) za pomocą narzędzia Media Creation Tool i utworzyć nośnik z instalatorem Windows (na płycie DVD lub pendrive) - wszystko to zrobimy za pomocą wspomnianego narzędzia, wybierając krok po kroku wersję systemu Windows 10 i miejsce, na które chcemy go pobrać i wgrać (np. pendrive).

Po utworzeniu takiego nośnika można przełożyć go do uszkodzonego komputera, uruchomić w ten sposób instalator Windows 10 i wybrać wspomnianą wcześniej opcję „Napraw komputer”.