SFCfix Download

SFCfix to program dla osób, które mają uszkodzone pliki na dysku i chcą je naprawić. Z reguły najpopularniejszym sposobem jest skorzystanie z narzędzia SFC w systemie Windows poprzez komendę "sfc /scannow" w Wierszu polecenia. Ta jednak wykrywa błędy, ale nie zawsze je naprawia, wyświetlając komunikat, że znaleziono problemy, ale nie udało się ich rozwiązać. W takim przypadku z pomocą przychodzi właśnie SFCfix - narzędzie, które potrafi naprawić błędy wykryte przez komendę "sfc /scannow".

SFCfix współpracuje bezpośrednio z narzędziem systemowym SFC (System File Controler - Kontroler plików systemowych). Użytkownik najpierw powinien zeskanować cały dysk w poszukiwaniu błędów za pomocą komendy "sfc /scannow" w Wierszu polecenia. Następnie, gdy SFC wykryje błędy, ale nie będzie mógł ich naprawić, na dysku zostanie utworzony plik CBS.log, zawierający informacje o znalezionych uszkodzeniach. Wtedy właśnie należy uruchomić program SFCfix - wykryje on plik CBS.log, odczyta informacje o błędach, a następnie przejdzie do operacji naprawczych. Naprawa może potrwać nawet do ok. 30 minut, gdy ilość uszkodzonych plików jest bardzo duża. Po wszystkim użytkownik otrzyma szczegółowy raport ze ściezkami do plików, które zostały naprawione.