Z pewnością wielokrotnie spotkaliśmy się z sytuacją, w której chcielibyśmy skorzystać z naszego komputera wtedy, gdy nie ma nas w domu. Korzystanie z domowego komputera w pracy jest jednak możliwe. Wystarczy użyć wbudowanej w system funkcji zdalnego pulpitu.

Uaktywnianie opcji zdalnego pulpitu w Windowsie 8

Korzystanie z komputera z dowolnego miejsca jest możliwe, wymaga jednak dokonania kilku ustawień.

1. Włączenie funkcji zdalnego pulpitu

Przede wszystkim musimy aktywować w systemie funkcję zdalnego dostępu. W tym celu przechodzimy do ekranu startowego, a następnie wpisujemy na klawiaturze frazę “pulpit zdalny”. Windows 8 wyświetli wysunie z prawej strony wyszukiwarkę, w której przechodzimy do zakładki “Ustawienia”.

Zezwalaj na dostęp zdalny do komputera

Z lewej strony wybieramy polecenie “Zezwalaj na dostęp zdalny do komputera”. Wyświetlona zostanie nowe okno z ustawieniami pulpitu zdalnego.

Okno ustawień pulpitu zdalnego

Zaznaczamy opcję “Zezwalaj na połączenia zdalne z tym komputerem”. Możemy także odznaczyć opcję zezwalania na połączenia tylko z komputerów z uwierzytelnianiem. Pozostawienie tej opcji zaznaczonej jest nieco bezpieczniejsze, ale ogranicza zakres systemów, z których można się do nas podłączyć. Po wszystkim naciskamy OK.

2. Dostosowanie ustawień zapory sieciowej.

Po włączeniu usługi zdalnego pulpitu należy ustawić zaporę sieciową tak, aby zezwalała na zdalne połączenia. W tym celu przechodzimy do ekranu startowego i wpisujemy na klawiaturze polecenie “firewall.cpl”, a następnie wybieramy je z listy po lewej stronie.

Firewall.cpl

 

Uruchomione zostanie okno konfiguracji zapory sieciowej. Z paska bocznego wybieramy pozycję “Zezwalaj aplikacji lub funkcji na dostęp przez Zaporę systemu Windows”. Po wybraniu tej funkcji wyświetlone zostanie okno, w którym możemy wybrać programy oraz funkcję, które chcemy przepuszczać przez Zaporę. Aby móc edytować ustawienia należy kliknąć w przycisk “Zmień ustawienia”, po czym znaleźć i zaznaczyć na liście wpis “Pulpit zdalny”

Ustawienia zapory - zezwalanie na dostęp zdalny
Ustawienia potwierdzamy przyciskiem OK. Od tego momentu Zapora będzie zezwalać na połączenia zdalne.

3. Podłączanie się do komputera.

Teraz wystarczy już tylko zdalnie podłączyć się do naszego komputera. W tym celu udajemy się do ekranu startowego, a następnie wpisujemy frazę “zdalne”. System powinien wyświetlić na liście aplikacji pozycję “Podłączanie pulpitu zdalnego”. Uruchamiamy ją.

Podłączanie pulpitu zdalnego

W nowym oknie wpisujemy nazwę komputera bądź adres IP, po czym klikamy w przycisk Podłącz. Jeżeli wszystkie powyższe kroki wykonaliśmy dobrze to system umożliwi nam zdalne przejęcie kontroli nad drugim komputerem.