Nowoczesne procesory komputerowe mają wiele rdzeni, które pozwalają na przykład na wykonywanie kilku różnych zadań w tym samym czasie z dobrą wydajnością. Domyślnie programy i aplikacje zainstalowane na komputerze z systemem Windows 11 mogą korzystać z całego procesora, co oznacza, że można używać dowolnego lub kilku jego rdzeni w tym samym czasie. Wielu użytkowników nie zdaje sobie sprawy z tego, że mogą ograniczyć liczbę rdzeni procesora, z których może korzystać aplikacja lub program.

Najważniejsze informacje:

 1. Procesory CPU w komputerach mają wiele rdzeni.
 2. Domyślnie aplikacje i programy systemu Windows 11 mogą korzystać ze wszystkich rdzeni procesora.
 3. Aplikacje i programy systemu Windows 11 można skonfigurować tak, aby korzystały tylko z określonych rdzeni procesora.

Windows 11 zazwyczaj dobrze radzi sobie z przypisywaniem, który rdzeń procesora powinien wykonywać procesy aplikacji lub programu. Można jednak poprawić wydajność i rozwiązać niektóre problemy, przypisując określony rdzeń procesora do aplikacji lub programu. Ten typ konfiguracji jest znany jako konfiguracja koligacji (powinowactwa) procesora.

W tym poście pokażemy, czym jest koligacja procesora i jak skonfigurować je specjalnie dla aplikacji lub programów zainstalowanych w systemie Windows 11:

Korzyści z dostosowania lub ustawienia priorytetu powinowactwa procesora komputera.

Ręczne ustawienie powinowactwa procesora (przypisanie określonych rdzeni procesora do określonych programów i aplikacji) może mieć wiele zalet, wśród których wyróżniają się:

 • Optymalizowanie wydajności: Dostosowując koligację procesora aplikacji lub procesu, można upewnić się, że działa on pod określonymi rdzeniami procesora, poprawiając w ten sposób jego wydajność. Na przykład, jeśli zadanie w dużym stopniu opiera się na konkretnym rdzeniu, ustawienie jego koligacji do tego konkretnego rdzenia może ułatwić wykonywanie operacji znacznie efektywniej.
 • Zapobieganie kolizjom: W niektórych sytuacjach ustawienie powinowactwa procesora dla określonego zadania może być korzystne, aby zapobiec kolizjom z innymi zadaniami lub aktywnym przetwarzaniem w systemie. Na przykład, jeśli dwa zadania chcą jednocześnie korzystać z tego samego rdzenia, przypisanie koligacji procesora dla jednego z nich może uniknąć konfliktów i zwiększyć ogólną wydajność systemu.
 • Rozwiązanie problemów: W niektórych przypadkach dostosowanie koligacji procesora do określonego zadania może pomóc w rozwiązaniu problemów związanych z zużyciem procesora lub wydajnością. Ograniczając zadanie do konkretnych rdzeni, łatwiej jest przeanalizować jego wpływ na system i wykryć potencjalne problemy.
 • Wybór odpowiedniego typu rdzenia: Obecnie procesory można znaleźć z kilkoma typami rdzeni (np. rdzenie E i rdzenie P). Każdy typ rdzenia specjalizuje się w określonym typie zadań lub procesów. Dlatego też przypisanie określonym procesom odpowiedniego typu rdzenia może znacznie poprawić ogólną wydajność systemu operacyjnego i komputera.

Następnie pokażemy Ci krok po kroku, jak przypisać konkretne rdzenie do określonych procesów aplikacji i programów zainstalowanych na komputerze z systemem Windows 11.

Jak przypisać rdzeń procesora do określonego programu lub aplikacji w systemie Windows 11.

 • Otwórz Menedżera zadań Windows 11
 • Następnie przejdź do zakładki Szczegóły.
 • Na liście zlokalizuj uruchomiony proces, do którego chcesz przypisać określony rdzeń procesora.
 • Kliknij proces prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu kontekstowe.
 • Tutaj wybierz opcję: Ustaw koligację

 • Otworzy się małe okno, w którym można zaznaczyć lub odznaczyć dowolny rdzeń procesora CPU lub wszystkie rdzenie jednocześnie.
 • Aby potwierdzić nowe ustawienia koligacji, kliknij przycisk OK.
 • Gotowe, proces będzie teraz uruchamiany tylko z zaznaczonymi rdzeniami CPU.

Jak ręcznie ustawić priorytet procesu w systemie Windows 11.

 1. Otwórz Menedżera zadań w systemie Windows 11
 2. Wybierz kartę Szczegóły.
 3. W głównej części okna kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany proces.
 4. Po wyświetleniu menu wybierz: Ustaw priorytet.
 5. Spowoduje to wyświetlenie szeregu opcji priorytetów, z których można wybierać:
 • Czas rzeczywisty: proces otrzyma najwyższy priorytet wraz z najwyższym przydzielonym czasem procesora.
 • Wysoki: proces otrzyma wysoki priorytet wraz ze znaczną ilością czasu procesora.
 • Powyżej normalnego: proces otrzyma wyższy priorytet niż zwykle i otrzyma większą ilość czasu procesora w porównaniu do rutynowych procesów.
 • Normalny: proces będzie traktowany ze standardowym priorytetem i otrzyma zwykłą ilość czasu procesora.
 • Poniżej normalnego: Ten proces będzie miał niższy priorytet niż standardowy i otrzyma mniej czasu procesora w porównaniu do normalnych procesów.
 • Niski: Procesowi zostanie przypisany niski priorytet wraz z najniższym możliwym czasem CPU.

Po zaznaczeniu żądanej opcji proces będzie działał z priorytetem przez nas wskazanym.

Potencjalne wady ograniczania użycia określonych rdzeni procesora dla określonych aplikacji systemu Windows 11.

Chociaż jest ich niewiele, ręczne przypisywanie koligacji procesora może wiązać się z pewnymi wadami lub ryzykiem. Najbardziej znaczące z nich są często następujące:

 • Zmniejszona wydajność: Jeśli koligacja procesora dla procesu jest błędnie skonfigurowana, może to prowadzić do zmniejszenia wydajności. Na przykład przypisanie procesu do rdzenia procesora, który nie jest w stanie obsłużyć jego obciążenia, może skutkować wolniejszym wykonywaniem lub zawieszaniem się procesu.
 • Brak stabilności systemu: Jeśli przypiszemy proces do nasyconego rdzenia, wpłynie to na ogólną wydajność i stabilność systemu. Może to prowadzić do niestabilności lub awarii systemu.
 • Zmniejszona elastyczność: Ręczne przypisywanie koligacji procesora może ograniczać elastyczność systemu. Na przykład, ustawienie powinowactwa rdzenia procesora dla procesu oznacza, że proces może działać tylko na przypisanych rdzeniach, nawet jeśli inne rdzenie są dostępne. Może to komplikować zdolność do dostosowywania się do zmiennych obciążeń lub reagowania na awarie systemu.
 • Potencjalne słabości bezpieczeństwa: Czasami ręczne ustawianie koligacji procesora może prowadzić do słabości bezpieczeństwa. Na przykład, jeśli powinowactwo procesora zostanie przypisane do złośliwego procesu, oprogramowanie zabezpieczające może nie wykryć lub zneutralizować zagrożenia.

Osobista opinia. Czy warto korzystać z funkcji koligacji procesora?

Dzięki przydzieleniu rdzeni procesora do konkretnych zadań aplikacji i programów, Windows 11 może znacznie poprawić wydajność Twojego komputera, o ile konfiguracja zostanie przeprowadzona prawidłowo. Korzyści w porównaniu z potencjalnymi wadami tej konfiguracji są zwykle większe. Musimy jednak pamiętać, że Windows 11 radzi sobie naprawdę dobrze z zarządzaniem rdzeniami procesora, dlatego dzisiaj w Download.net.pl nie widzimy potrzeby tego typu konfiguracji jako koniecznej, z wyjątkiem bardzo, bardzo specyficznych sytuacji.

Jeśli ostatecznie zdecydujesz się przeprowadzić tę konfigurację, aby ręcznie zarządzać rdzeniami, które będą przetwarzać konkretny program lub aplikację, zdecydowanie zalecamy monitorowanie procesora, aby na przykład utrzymać temperaturę procesora poniżej wartości maksymalnych dozwolonych przez producenta. Tylko w ten sposób zapewnisz maksymalne bezpieczeństwo sprzętu komputerowego, wydłużając jego żywotność.