Teraz, gdy Microsoft zaczął wycofywać Mail, zastępując go Outlookiem, możesz mieć pewne problemy z otwieraniem Outlooka na komputerze z systemem Windows 11. Jeśli tak, ten artykuł poprowadzi cię przez kilka różnych rozwiązań, których możesz wypróbować, aby naprawić problem powodujący zawieszanie się programu Outlook podczas otwierania w systemie Windows 11.

Najważniejsze informacje:

 1. Co powoduje zawieszanie się programu Outlook w systemie Windows 11 po jego otwarciu?
 2. Jak naprawić zawieszanie się programu Outlook po otwarciu w systemie Windows 11 po uaktualnieniu z aplikacji Mail.

Jak naprawić zacinanie się podczas uruchamiania nowego programu Outlook dla systemu Windows 11.

Masz problemy z programem Outlook? Ostatnio Microsoft zastąpił aplikację Mail Outlookiem w systemie Windows 11 i prawdopodobnie od tego czasu masz z nim problemy. Możesz spróbować wykonać poniższe czynności, aby rozwiązać problem i bez problemu wysyłać e-maile z Outlooka. Przedstawione przez nas procesy są proste, a wykonując kroki po kolei, powinieneś bez problemu osiągnąć sukces.

Napraw uszkodzone pliki za pomocą SFC i DISM.

Wykorzystanie narzędzi do naprawy typu SFC i DISM może rozwiązać podstawowe problemy systemowe, które mogą uniemożliwić prawidłowe uruchomienie programu Outlook.

 • Wpisz cmd w wyszukiwarce Windows.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy Wiersz polecenia i wybierz Uruchom jako administrator.
 • Gdy pojawi się komunikat, czy chcesz wprowadzić zmiany, zgódź się, naciskając Tak.
 • Następnie skopiuj i wklej następujące polecenia, naciskając Enter za każdym razem.

sfc /scannow

DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Jeśli wystąpią jakiekolwiek błędy, oba narzędzia powinny je automatycznie naprawić, jednak jeśli nie będą w stanie tego zrobić lub jeśli próba naprawy przez narzędzie nie powiedzie się, uruchom ponownie komputer w trybie awaryjnym i uruchom ponownie oba polecenia.

Napraw lub zresetuj MS Outlook

Naprawa lub resetowanie Outlooka może naprawić problemy specyficzne dla aplikacji, takie jak uszkodzone pliki lub ustawienia.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy Start i wybierz Aplikacje i funkcje > Zainstalowane aplikacje.
 • Przewiń w dół, aby znaleźć Outlook na liście i kliknij Opcje zaawansowane.
 • Teraz przewiń w dół i kliknij Napraw lub Resetuj. Zazwyczaj wybieram od razu opcję Resetuj, ponieważ wydaje się ona być najbardziej skuteczną z dostępnych opcji.
 • Jeśli masz jakieś rozszerzenia lub pobrane zawartości, wyłącz je i zobacz, co się stanie. Jeśli wszystko działa po wyłączeniu, może być konieczne usunięcie dodatku.

Zainstaluj ponownie program Outlook dla systemu Windows, a następnie pakiet Office.

Jeśli naprawa lub zresetowanie pakietu Office nie rozwiąże problemu, należy odinstalować i ponownie zainstalować program Outlook w systemie. Jeśli to nie rozwiąże problemu, odinstaluj cały pakiet Office.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy Start i wybierz Aplikacje i funkcje.
 • Przewiń w dół, aby znaleźć instalację MS Office.
 • Kliknij Odinstaluj i potwierdź przyciskiem Odinstaluj.
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby całkowicie usunąć aplikację.
 • Naciśnij Win + E, aby otworzyć Eksplorator plików.
 • Przejdź do następującej lokalizacji i usuń jej zawartość:

C:\Program Files\Microsoft Office

 • Następnie wpisz regedit w wyszukiwarce Windows i naciśnij Enter.
 • Przejdź do następujących lokalizacji w Edytorze rejestru i usuń te elementy:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\AppVISV
Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Office\ClickToRun
Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office

 • Uruchom ponownie system, a następnie na nowo zainstaluj pakiet Microsoft Office.

Co powoduje zawieszanie się programu Outlook w systemie Windows 11?

Jeśli Outlook ciągle się zawiesza i zacina, zanim jeszcze się otworzy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że automatyczna aktualizacja z aplikacji Mail nie została poprawnie zainstalowana, powodując niewielkie uszkodzenie. Zwykle jest to jednak dość łatwe do naprawienia, więc postępuj zgodnie z powyższymi rozwiązaniami, a powinieneś pozbyć się problemu dość szybko.