ABC Amber Outlook Converter Download

Aplikacja która pomoże nam na przeniesienie naszych wiadomości poczty elektronicznej z programu Outlook do formatów PDF, HTML, RTF, TXT Ansi, TXT Unicode, DOC, MCW, WPS, SAM, RFT, WS4, WS7, WRI, ponadto pozwala na konwersję listy adresowej i zakładek do formatów RTF i HTML.