Domyślne ustawienia Windowsa 8 pozwalają na instalowanie aplikacji typu Modern jedynie za pośrednictwem serwisu Windows Store. Microsoft sprawdza te programy i w mniejszym lub większym stopniu gwarantuje, że są bezpieczne dla użytkownika i komputera.

Czasami zachodzi jednak konieczność zainstalowania aplikacji, która nie przeszła weryfikacji firmy z Redmond. Może to być wersja testowa, jeszcze oficjalnie niewydana, albo program, który po prostu nie pasuje do polityki marketingowej Microsoftu i jest przez to na cenzurowanym.

Aby zainstalować taką aplikację włączamy panel Uruchamianie (Win+R), a następnie wpisujemy komendę gpedit.msc. Uruchomiony zostanie Edytor Polityki Grupowej. Przechodzimy w nim do działu Konfiguracja komputera / Szablony administracyjne / Elementy Windows.

Windows 8

Tam wyszukujemy sekcję związaną z instalowaniem pakietów aplikacji. W niej znajduje się polecenie Zezwalaj na instalację wszystkich zaufanych aplikacji. Opcję Nieskonfigurowane zamieniamy na Włączone. Zatwierdzamy nasz wybór przyciskiem OK.

Od tej pory możemy instalować wszystkie programy, także te spoza Windows Store'a, jeśli są one cyfrowo podpisane i komputer rozpozna certyfikat.

Używamy do tego wiersza poleceń (cmd w panelu Uruchamianie) i komendy add-appxpackage C:\app1.appx –DependencyPath C:\winjs.appx. Fragmenty C:\app1.appx i C:\winjs.appx zmieniamy zależnie od tego, gdzie znajdują się i jak zostały nazwane pliki aplikacji.

Instalując programy spoza Windows Store'a należy zachować ostrożność. Warto pobierać je tylko z zaufanych witryn internetowych i pamiętać o tym, że mogą nie działać prawidłowo w Windowsie 8.