Znak wodny to przeźroczysty obraz lub fragment teksty, który wyświetla się w tle dokumentu i jest widoczny po wydrukowaniu. Możemy nim oznaczyć swój tekst przed wydrukiem bezpośrednio w Wordzie.

Dodawanie znaku wodnego może się róznić w zależności od posiadanej przez nas wersji pakietu Office.

Dodawanie znaku wodnego w Wordzie

Otwórz dokument, który ma zostać oznaczony znakiem wodnym. Następnie z górnego paska narzędzi należy wybrać opcję wstawiania znaku wodnego.

W Wordzie 97/2000/XP/2003 przechodzimy do „Format > Tło > Drukowany wodny”.

W Wordzie 2007/2010/2013 przechodzimy do zakładki „Układ strony”, a następnie wybieramy „Tło strony > Znak wodny”. Aby dostosować znak wodny, klikamy „Niestandardowy znak wodny”.

Dodawanie znaku wodnego w Wordzie

Wyświetli się okno, w którym możemy dostosować ustawienia wstawianego znaku. Najpierw wybieramy rodzaj znaku wodnego – tekstowy lub obrazkowy.

Dostosowanie ustawień znaku wodnego

W przypadku obrazkowego znaku wodnego wskazujemy plik z grafiką, która ma być użyta jako tło („Wybierz obraz...”), a także wybieramy skalę (rozmiar) obrazu. Możemy także zaznaczyć opcje rozmycia, aby tekst umieszczony na znaku wodnym był lepiej widoczny.

Jeśli nie mamy grafiki, to możemy skorzystać z opcji wstawianego tekstowego znaku wodnego. Opcja ta pozwala wpisanie dowolnego tekstu jako znak wodny w polu „Tekst”, a następnie możemy dostosować czcionkę, kolor czy układ.

Po wszystkim klikamy OK. Znak wodny zostanie dodany do dokumentu.