Badania przeprowadzone przez firmę Symantec ujawniły że firmy nie dbają należycie o swoje dane. Jest to rezultatem niedoinformowania firm o technikach które pozwalają zabezpieczać dane które znajdują się na dyskach twardych komputerów firmowych. Zamiast codziennych kopii zapasowych prawie 82 procent firm zabezpiecza się jedynie tygodniowymi a nawet miesięcznymi kopiami zapasowymi. Symantec zapytał firmy zatrudniające co najmniej 5000 pracowników o takie rozwiązania jak cloud computing, wirtualizację oraz podstawy dotyczące odzyskiwania danych. Rzecznik firmy Symantec, Brad Newton stwierdził że mniej niż 25 procent danych jest chronionych w przypadku poważnej awarii serwerów. W rezultacie skutki awarii lub ataku na serwery firmy mogą być zatrważające dla firmy która padnie ich ofiarą. Symantec doradza firmom udoskonalenie procedur zabezpieczania danych by byli oni pewni że w razie awarii dane krytyczne będą chronione a jakakolwiek awaria nie doprowadzi do bezpowrotnej ich utraty.